Kommentar

Måtte Gud knuse dem og hvis han vil, så er deres ende nær. Disse menneskene utgjør ikke motstandsbevegelsen, men skriver heller på dødens bok.

Slik beskrev Hadiu Abdel Razzaq de utenlandske jihadistene i Fallujah til Financial Times, da han kom flyktende til Bagdad.

Man kan bli syk. Syk om hjertet. Som vi har vært inne på: voldsorgien i Irak har smitteeffekt. Det slår oss når vi leser om drapet på åtteåringen i Linköping. Han ble også drept på denne umenneskelige måten som anvendes i Irak. Er det ingen som ser den parallellen? Det slo meg at det er samme metode. Denne gang på et åtte år gammelt barn. Det antydes at vi står overfor en hevn, en statuering av et eksempel overfor familien. Da har Irak kommet til Sverige. Men i Sverige som i Norge våger man ikke å tende i de baner.

En ny video med Margaret Hassan ble sendt ut av Al Jazeera ikveld. NRK lider ingen kvaler. De sier sikkert som barn gjør: De andre gjør det også. Vanlige mennesker har ingen forutsetninger for å analysere taktikken som ligger bak, og blir brukt av halshoggerne og NRK. De er på samme parti i denne saken. Det er den mest effektive undergraving av ytringsfriheten, for denne friheten er ikke bare en frihet til å si alt mulig, det er også en frihet til å la være, fordi enkelte budskap krenker andre menneskers verdighet, og undergraver demokratiet.

Å skrive på dødens bok – et treffende bilde på nihilisme.

Sanksjonert

Det er vitterlig autoriteter i den muslimske verden som sanksjonerer kidnapping og drap på sivile. Witness Al Jazeeras hjemmeside: En person ved navn Lawrence Smallhans (trolig et pseudonym) stiller spørsmålet om gislene egentlig er sivile, all den stund mange arbeider for amerikanerne eller Allawis regjering. Mange anerkjente autoriteter viser til islam og sier nei; hvis de arbeider for fienden gir islam lov til å drepe dem.

The kidnapping of the director of Care International in Iraq has fuelled a debate over the legitimacy of taking hostages and killing captives.

Man finner noen kommentatorer i Vesten som sier at jo, det er et smart eksempel på effektiv asymmetrisk krigføring.

And the kidnap of Care International’s director is just the exception that proves a rule, says Egyptian politician Majdi Husain: 99% of those taken captive in Iraq are legitimate targets.

While the secretary-general of Egypt’s Labour Party accepts Margaret Hassan and French journalists Georges Malbrunot and Christian Chesnot should be released at once – he says most other captives were collaborating with US forces and were fair game.

Husain also told Aljazeera on Sunday that the media should not describe the vast majority of foreigners detained by various Iraqi groups as hostages.

«They are not hostages but prisoners and according to Islamic law, they can be exchanged, set free or executed. All those who were killed were agents and partners of the occupation,» he said.
Husain asks why some prominent Muslim voices suggest killing those who actively support the US war effort is wrong, especially when two thirds of those taken captive were later released in exchange for political or financial gains.

«The war effort is not restricted to those who just carry weapons. The war effort includes transport and supplies. Aren’t supply lines part of military activity?»

«An Iraqi interpreter working for an American soldier – isn’t that part of the war effort? Undoubtedly, all those killed were not civilians.»

Har de aldri hørt om Geneve-konvensjonene?

Det finnes mange islamske skriftlærde som med Koranen i hånd går god for denne tolkningen, heter det.

Husain’s comments, while no doubt unpopular in the West, find currency among 2_kommentarstream scholars at the al-Azhar University in Cairo, who have issued numerous fatwas (rulings) legitimising this position.

Perhaps one of the more famous statements on the subject was made by the late Shaikh Mahmud Shaltut: «Anyone working in the enemy military camps and factories is one of them and may be killed.»

Det er mulig at denne Husain ikke the top guy, men han fikk fremføre sitt budskap på Al Jazeera, og meningsmålinger i araberlandene viser at folk ikke bryr seg om gislenes skjebne. Derimot om israelernes likvideringer.

Det er i ferd med å vokse frem en farlig fiende-symmetri mellom Vesten og araberlandene. Det er feil å kalle det a clash of civiliazations, men det har utvilsomt med kultur å gjøre, og kløftene begynner å bli dype.

Aljazeera.Net – When hostages become captives