Bander kidnapper utlendinger og selger dem til islamistiske grupper. De er det mye vanskeligere å forhandle med, sier Canon White, utsending fra den anglikanske kirke i UK, og rådgiver for amerikanerne.

En regner med at 20 utlendinger er kidnappet for øyeblikket. Bandene har oppdaget at det er penger i trafikken.

«Our information gathering makes us quite certain that these groups are handing on their hostages,» he said in an interview.

Canon White, also an adviser to the US-run Coalition Provisional Authority, believes that the kidnappings are becoming more organized and structured.

«If lightweights have hostages, they know they can sell them on to Al Qaeda-type groups,» he says. «This will really complicate things for us because these groups have little respect even for the Islamic authorities.»

White, som har besøkt Irak regelmessig i sju år, hadde håpet å overtale sunni- og shia-ledere til å forkynne en fatwa mot kidnapping. Men flere av de han har samarbeidet med er blitt truet på livet, og har måttet flykte eller gå under jorden.

Sheikh Abdel-Qader al-Anni, a prominent Sunni cleric who was helping White, went into hiding after his home was damaged in a bomb blast last month.

Kidnapperne kopierer tydeligvis teknikken fra Libanon på 80-tallet. Der satt vestlige gisler i årevis i fangenskap, til dels under svært primitive forhold. I dag har de kanaler som Al Jazeera til å kringkaste sine budskap. De tre italienerne som Al Jazeera viste en video av siste uke, ble utrolig nok befridd av amerikanske spesialstyrker tirsdag, sammen med en polakk.

Last week, several mortar rounds targeted the Italian Embassy in Baghdad, killing two passersby. A day earlier, a videotape of the three Italian hostages was aired on the Arabic Al Jazeera TV station. Also last week, two Italian diplomats were wounded in Baghdad in an unreported attack.

Canon White says that the incidents were deliberately timed to coincide with the visit to Italy by President Bush. «This orchestrated method [of] targeting the Italians when Bush goes to Italy demonstrates that there’s a highly skilled operator behind what’s happening,» he says.

Kidnapperne inngår i irakisk klan- og stammetilhørighet, og er nesten umulig å rulle opp for utenforstående. Kun innfødte har mulighet til det.

Iraq kidnappings hard to stop