Kategori: Sakset/Fra hofta

Interlude: Ashkenazy – Beethoven

Det er viktig å være solidarisk med islendingene i denne vanskelige tiden, men jeg vet ikke om oppfordringer til økt forbruk av islandske produkter vil ha effekt i det økonomiske kaoset som hersker. Da får vi heller vise symbolsk støtte i form av utbredelse av islendingers kultur. Vladimir Ashkenazy regnes som russer, men han er […]

Les mer»

Document blir AS

Fra idag er Document.no AS en realitet. Org.nummeret er åpnet i Brønnøysund, og det formelle er på plass. Overgangen til AS markerer at vi ønsker å lodde om det finnes grunnlag for å lage et nettsted for uavhengig journalistikk som det går an å leve av. Norsk offentlighet trenger er stemmer som ikke er bundet […]

Les mer»

Penger og makt

Fra historien vet vi at makt og penger søker hverandre. Historien om Oleg Deripaska og Peter Mandelson gir et forbløffende innblikk i hvordan rulleblad ikke har noen betydning. En britisk domstol fant i sommer at Deripaska har vært involvert med en av de mektigste gangstere i Russland. Normalt skulle en britisk politiker holde seg på […]

Les mer»

Oss og dem

Det er en av de politisk korrekte klisjeer at man ikke skal inndele samfunnet i «oss» og «dem». Men de samme språklige forvalterne har laget et «dem: om menneskene som kritiserer islamiseringen av Europa. De må være gale i de normales øyne, og behandles som «dem». Siden disse menneskene ser akkurat slik ut på utsiden […]

Les mer»

Den selvsikre store O.

Karine Winkel Holm har også irritert seg over Stjernfelt/Eriksens bruk av Bibelen til å illustrere alle religioners legitimering av vold. Et aktuelt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man kobler trosfiksering med skråsikker rationalistisk religionsforagt, er den nyudkomne bog Adskillelsens politik skrevet af professor Frederik Stjernfelt og forfatteren Jens-Martin Eriksen. Forfatterkollektivet begiver sig […]

Les mer»

En underlig praksis

Tunisieren som er anklaget for å ha forsøkt å drepe tegneren Kurt Westergaard er i samme situasjon som mullah Krekar: han skulle vært utvist, men av hensyn til hans sikkerhet får han bli på såkalt tålt opphold. Men hans kamerat i forbrytelsen har frivillig reist tilbake til Tunisia! Forleden talte landets højeste myndighed, Flygtningenævnet. Nævnet […]

Les mer»

Sensur. Det skal ikke så mye til

Bush-doktrinen innebærer at USA har rett til forkjøpsangrep mot en trussel. Det kan virke som om man i Vesten har overført prinsippet på krenkende ytringer: Nå foregriper man reaksjonene på det som eventuelt kan oppfattes som støtende av muslimer. Siden man ikke vet nøyaktig, luker man vekk ubehageligheter – i alle tilfeller. På den måten […]

Les mer»

Red. Aksjer og folkeskikk

Som den oppmerksomme leser vil ha notert, er teksten i modulen øverst til høyre forandret til «Kjøp aksjer i Document.no AS». Flere har allerede bestilt aksjer, noen har endog betalt. Når red. ikke har gått ut med oppfordring om å kjøpe, henger det sammen med at vi mangler den endelig klargjøring av reg.nr. i Brønnøysund. […]

Les mer»

Red. Bevissthet underveis

Noe av hensikten med/det interessante med skriving og utveksling på nett, er erkjennelsen underveis. For meg er de tankene som kommer frem i dagens kommentar om det korporative samfunn viktige: nettopp fordi vi lever i et flerkulturelt samfunn – noe som er ugjenkallelig – er det viktig at «blodet» flyter fritt. Blodet er informasjon, kunnskap, […]

Les mer»

Nok til å felle DnB NOR

Advokat Cato Schiøtz sier at hans klient, valutasjef Jørn Erik Pedersen, «erkjenner å ha viderebrakt konfidensiell informasjon» til obligasjonstrader Olav Magne Reinen. Men han «nekter for å ha oppfordret kollegaen til å handle på denne informasjonen.» Hvis Aftenpostens opplysninger er riktige har de to siktede dermed langt på vei innrømmet innsidehandel: loven vil normalt forholde […]

Les mer»