Sakset/Fra hofta

Idet dette skrives hører man at fagbevegelsen i 1.mai-toget kommer til å politisere terrorangrepet 22. juli 2011. Roar Flåthen opplyser at 22. juli kommer til å være en av hovedparolene i togene.

Hva betyr dette?

Fra alle politiske hold i samfunnet har det vært almen enighet om at angrepet først og fremst var en kriminell handling, selv om det kunne se ut som at Stoltenberg en stund vaklet.
Nå gjenstår det å se parolene i toget, men det er vel ikke overdrevet å tro at man blant annet vil angripe de som går mot innvandring og asylsøkere og det flerkulturelle samfunn, m.a.o de som delvis har samme synspunkter som ABB! Så her kan hver og en nå oppleve å bli hengt ut som rasister mens de intetanende står og ser på toget marsjere forbi. Dette kan komme til å bli en selsom opplevelse.

Andre paroler forstår jeg vil være kritikk av at Regjeringen ikke har gjort noe for å hindre at REC’s bedrifter i Norge legges ned – alle sammen! Som et apropos opplyses det ikveld at en av de største fiskeforedlingsbedrifter på Vestlandet, Domstein, legger ned virksomheten i Norge. Samlet er dette meget alvorlig for norske industri. Men av fagbevegelsen å protestere på disse nedleggelser representerer en underlig form for mystikk; at norsk industri skulle stå utenfor alminnelige økonomiske lover! Å være bedriftseier skulle da tilsvarende representere en form for «ut av kroppen»opplevelse, man skal kunne se sin egen bedrift fra utsiden i et slags kosmos, der økonomiske lover ikke gjelder, og der man i god broderlig ånd kan fordele et imaginært utbytte!

Kritikken mot Regjeringen viser bare hvor virkelighetsfjern og fullstendig bortskjemt norsk fagbevegelse er blitt, de ser ikke sammenhengen mellom sine ublue økonomiske og sosiale krav og bedriftens overlevelsesevne.

Vi ser nå nedleggelser av mellomstore bedrifter over hele Norge, veldrevne bedrifter som knekker sammen, etter at de siste økonomiske ressurser er oppbrukt, og eierne ligger igjen som skjelvende vrak. Men dette skriver PK-media aldri om, og dette snakker sosialistene aldri om, det virker som at det å være kapitaleier fortsatt er en kriminell handling.

Småbedriftseierne er Norges «skjulte ofre», som lever resten av sine liv som gjeldsofre, i skam. De står jo aldri offentlig frem og klager. Var det noen som skulle gå i 1.mai-tog, så var det disse ofre for de fagorganisertes grådighet og offentlige påbud og krav.

God 1. mai!

 

I en tidligere versjon av innlegget ble det feilaktig opplyst at Domstein var konkurs. Document beklager.