Kategori: Energi

Svensk vind­kraft er konsekvent ulønnsom

Svensk vind­kraft går med kronisk under­skudd til tross for at den subsidieres med 15–20 prosent. I toppåret 2022 da krigen i Ukraina sendte energi­prisene opp, gikk «bare» 49 prosent av selskapene med under­skudd. Den gjennom­snittlige taps­marginen er 39,4 prosent.

Les mer»

De sanne kostnadene for vindkraft

Kraftbransjens egne konsulenter har beregnet at havvind vil gi billig strøm, og E24 stiller opp som talerør. Kostnadene ved havvind er imidlertid så astronomiske at strømmen umulig kan bli billig – tvert imot. Men kraft­bransjens egne politikere vil ikke høre edruelige eller upartiske analyser.

Les mer»

Tysk energi­topp: Energie­wende kan ikke skje så raskt som planlagt

Utbyggingen av fornybar energi i Tyskland kan ikke skje raskere enn utvidelsen av kraft­nettet hvis strømmen skal komme frem til kundene, sier sjefen for Tysklands største energi­selskap E.ON, Leonhard Birnbaum. Kostnadene ved Energie­wende blir altfor byrde­fulle for folk hvis tids­skjemaet skal følges, fastslår E.ON-sjefen.

Les mer»

EUs energi­kommissær er rede til å gjøre unionen avhengig av Kina

Europeiske solcelle­produsenter legger uavlatelig ned, og sektoren domineres av Kina, men EU kan ikke stenge grensene for importen, for da når ikke unionens medlems­land «klima­målene», sier EUs energi­kommissær Kadri Simson.

Les mer»

Tidligere Corvus-direktører på subsidiejakt får pes i kommentarfelt

Corvus Energy planla en diger batterifabrikk utenfor Bergen, men skrinla den som følge av for lite statlig tilskudd. To direktører som sluttet i fjor, er nå i gang med et nytt, «grønt» industrieventyr.

Denne gangen blir det vindturbiner på flytende stålfundamenter som skal utløse overføringer av statlige midler.

Les mer»

Nederland: Strøm­nettet kollapser. Varme­pumper og solcelle­paneler ubrukelige

Solcellepaneler og varme­pumper er av­hengig av å være tilkoblet strøm­nettet, men strøm­nettet kollapser i store deler av Neder­land: – Hvis sam­funnet skal bort fra natur­gass, må det være plass i strøm­nettet. Ellers ber klima­ministeren om det umulige.

Les mer»

Mister investorene troen på «det grønne skiftet»?

Europeiske investorer har i september og oktober trukket over en milliard euro fra fond som satser på alternativ energi, mens halvannen milliard har strømmet til investeringer i olje og gass.

Les mer»

Ny rekord for norsk strøm­eksport – og dyr strøm til deg

Med økt kapasitet over strøm­kabelen til England har Norge hittil i år eksportert rekord­artede 18,4 tera­wattimer strøm. Kraft­produsentenes profitt har forrang fremfor Norges forsynings­sikkerhet, takket være en samfunns­fiendtlig energi­politikk.

Les mer»

Emiratene vil bruke klima­toppmøtet til å forhandle olje­avtaler

De forende arabiske emirater, som arrangerer dette årets klima­toppmøte, planlegger utnytte å rollen som vertskap til å drøfte olje- og gass­­avtaler med en rekke av deltaker­landene som kommer til Dubai.

Les mer»

Ikke noe «grønt skifte» for verdens olje­bransje

Den senere tidens nyheter fra olje­bransjen verden rundt viser klart at den fremdeles satser tungt på utvinning av olje, og at det ikke er noe «grønt skifte» rett rundt hjørnet. La oss se litt nærmere på hva Exxon, Shell, BP, ENI og Total­Energies har foretatt seg den senere tiden.

Les mer»