Esben Esther Pirelli Benestad var ikke enig i at hans legeautorisasjon skulle begrenses. Anken endte med tap.

– Retten kommer til at helsepersonellnemndas vedtak om at Benestads autorisasjonsbegrensning er gyldig, og Staten ved Statens helsepersonellnemnd frifinnes, heter det i dommen gjengitt av NRK.

Pirelli Benestad må dekke sine egne saksomkostninger, men slipper å dekke sakskostnadene til motparten.

Transpersonen Benestad ble fratatt legelisensen i februar 2023 fordi Statsforvalteren i Agder hadde mottatt flere bekymringsmeldinger, der det blant annet fremkom at Pirelli Benestad hadde unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet.

– Helsetilsynets vedtak er et resultat av en samlet behandling av tre ulike tilsynssaker fra Statsforvalteren. Disse har grunnlag i bekymringsmeldinger fra helsepersonell og pårørende. Vi har vurdert hvordan Benestad har utredet noen pasienter med kjønnsinkongruens, og hens forskrivning av vanedannende medisiner til flere pasienter, sa assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi.

– Etter vår vurdering går Benestads mangelfulle utredning av pasienter med kjønnsinkongruens og uforsvarlige rekvirering av vanedannende legemidler på bekostning av pasientsikkerheten.

I juni 2023 fikk translegen tilbake retten til å praktisere som lege. Nå er det slutt på at han får utføre sitt legevirke med full autorisasjon.

Skuffet

– Vi mener begrensningen i autorisasjonen går for langt, og er skuffet over ikke få medhold, skriver Benestads advokat Tor Sverre Fuglstein til NTB.

Han sier de er uenige i rettens vurdering av at Benestads journaler er mangelfulle og rotete, men erkjenner at de kunne vært bedre. Allikevel mener forsvareren at dommen er for streng.

– Etter vår mening er det likevel et altfor stort inngrep overfor Benestad og hens pasienter, når autorisasjon begrenses. For eksempel kunne man pålagt kurs i journalføring og gjort etterfølgende kontroll på at journalføringen er bedret.

Les også:

Esben Esther Pirelli Benestad fratatt legelisensen

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.