Saudiske lærebøker fjerner Palestina fra de fleste kart. Henvisninger til Israel som «fiende» og fiendtlig språkbruk tones ned i nye utgaver av lærebøkene, viser en fersk studie utført av den ikke-statlige organisasjonen Impact-se, Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education i London.

Palestinakonflikten ikke-tema

Studien tar for seg 371 lærebøker utgitt mellom 2019 og 2024 og fremhever innhold som fjernet, endret eller uendret.

For eksempel ble en lærebok i samfunnsfag for 12. trinn fra 2023 som definerte sionismen som en rasistisk bevegelse, tatt ut av læreplanen. En annen lærebok som fortsatt brukes, har fjernet kapittelet om palestinakonflikten.

Palestina strøket fra kartet

Ifølge studien nevner lærebøkene i samfunnsfag for femte og niende trinn hverken Palestina eller Israel på kart. I 2022-versjonene var kun Palestina oppført på kartene.

På to kart i en lærebok i geografi for 10.–12. trinn var Palestina tidligere oppført, men er nu fjernet. Det samme er gjort i lærebøker i samfunnsfag for sjette og syvende trinn.

Lærebøker i islamkunnskap og geografi for 10.–12. trinn har fjernet kart som viste det historiske Palestina istedenfor Israel. En lærebok som inneholdt et kapittel om saudisk støtte til palestinernes sak, ble tatt ut av læreplanen i 2023.

Sammenligning av lærebøker fra 2023 og 2024. Skjermdump fra Impact-se

Fortsatt problematisk innhold…

Rapporten dokumenterer også endringer der lærebøkene nu omtaler Israel i en mindre fiendtlig tone.

Selv om det fortsatt finnes problematisk innhold i saudiske lærebøker, gleder Impact-ses direktør Marcus Sheff seg over de positive forbedringene overfor Israel og det jødiske folk.

… mer toleranse, fred og likhet

Tidlig i 2022, bare noen måneder efter at Donald Trumps Abraham-avtaler var signert, noterte Impact-se de første forbedringene i saudiske lærebokreferanser til staten Israel og jødene.

– De saudiske lærebøkene for skoleåret 2023–2024 representerer nok et skritt i retning av et pedagogisk rammeverk som oppmuntrer til toleranse, fred og større likhet. Efter at antisemittismen ble fjernet fra lærebøkene, er det spesielt oppmuntrende at saudierne setter Israel i et ytterligere positivt lys. Dette er gode nyheter for hele regionen, sier Sheff.

Nærmer seg normalisering

Saudi-Arabia har ikke formelt anerkjent Israel siden landet ble opprettet i 1948 og de har ingen offisielle diplomatiske forbindelser, men de uformelle forbindelsene har angivelig blomstret de siste årene, blant annet på grunn av felles regionale interesser og en felles trussel i det iranske regime. Det spekuleres i om kongedømmet vil normalisere forholdet på samme måte som nabolandene Bahrain og Emiratene har gjort.

I et intervju med FOX News i september 2023 uttalte kronprins Mohammed bin Salman at Saudi-Arabia og Israel nærmet seg normalisering.

… mens FN drar i motsatt retning

På den annen side har FNs organ UNRWA «systematisk indoktrinert barn til å bli terrorister»:

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.