I årevis er de palestinske selvstyremyndighetene (PM) blitt kritisert av EU for å bruke lærebøker full av antisemittisk og voldelig innslag – og like lenge har PM lovet at de vil fjerne det krenkende materialet. 

Men de har fremdeles ikke fjernet det, og nu holder EU tilbake rundt 250 millioner euro i bistand øremerket PM. 

Rasistisk

Palestinske myndigheter bekrefter at EU holder igjen bistand for hundrevis av millioner på grunn av bekymringer om hatefullt materiale i palestinske lærebøker:

Den palestinske utenriksminister Riyad Al-Maliki har sagt at det ikke har vært «gjennombrudd» i forhandlingene om 250 millioner euro som har vært frosset siden 2021.

«Gjennombrudd» er kanskje ikke riktig ord. Enten blir de antisemittiske innslagene fjernet fra skolebøkene, eller så blir de det ikke. EU har i årevis krevd disse revisjonene – alternativt nye tekster forfattet av frittstående eksperter.

I september ifjor ble Palestina enig med EU om å reformere leseplanene etter at en EU-finansiert rapport fra Georg Eckert Institute for International Textbook Research fastslo at skolebøkene inneholdt antisemittisk materiale, forherligelse av terrorister og av vold mot sivile. Det var ingen omtale av israelsk-palestinske fredsavtaler og staten Israel er ikke gjengitt på noe kart.

Studien av de antisemittiske og voldelige innslagene i palestinske lærebøker er sist utført av Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, IMPACT-se, som oversetter og studerer innholdet i lærebøker fra hele verden. Instituttet beskriver seg selv slik:

– Vi bruker internasjonale standarder for fred, toleranse og ikke-vold utledet av UNESCOs erklæringer og resolusjoner.

I januar rapporterte IMPACT-se at palestinske myndigheter ikke hadde fjernet antisemittiske og voldelige innslag fra lærebøkene. I ett eksempel på leseplan for 11.-klassinger fant IMPACT-se at jøder anklages for å ha «kontroll over globale begivenheter gjennom finansiell makt», og at de utnytter «sionistisk innflytelse» for å utløse kriger mellom stormakter.

IMPACT-se leverte en skarp rapport om antisemittisk og voldelig innhold i palestinske lærebøker:

  • Elevene blir direkte oppfordret til vold og instruert til å begå jihad mot israelere og dø som martyrer ved å frigjøre Al-Aqsa-moskeen som ble bygget ca. 638 e.Kr. da muslimene erobret Jerusalem (eksempel 11)
  • Israel blir demonisert – landet beskrives bokstavelig talt som satanisk (eksempel 25) og anklages for å ødelegge palestinske oldtidsfunn for å forfalske historiske fakta (eksempel 35)
  • En av jihad-reglene omfatter dem som dør som martyrer mens de dreper vantro (dvs. kristne, jøder, polyteister); de vil motta Guds nåde og bli sterkt belønnet (eksempel 18)
  • Jihad for frigjøring av Palestina er en «privat forpliktelse for enhver muslim» (eksempel 12)
  • Studentene oppfordres til å ofre seg selv for hjemlandet sitt og «forløse det med blod» (eksempel 22)
  • Grunnleggeren av den voldelige jihadi-bevegelsen i Palestina, Izz ad-Din al-Qassam, hylles: Den militære fløyen til terrororganisasjonen Hamas er oppkalt etter ham (eksempel 15)
  • Retten til å vende tilbake til Israel vil skje gjennom vold og bruk av «alle krigsmidler», ikke gjennom forhandlinger. Tilbakevendingen skal «males med martyrenes blod» (eksempel 33)
  • Naturfagundervisningen eksemplifiseres av voldsillustrasjoner (eksempel 20)
  • Kvinner kan oppnå likestilling gjennom offer og martyrdød (eksempel 21)

Rapportens funn har altså uroet Brussel nok til at de, etter forslag fra den ungarske representanten Oliver Varhelyi, holder tilbake 250 millioner euro med mindre de palestinske myndighetene reformerer læreplanen slik at den oppfyller UNESCOs standarder. 

En palestinsisk embedsmann kritiserte de europeiske land:

– De taler til oss om leseplaner, menneskerettigheter og demokratiske valg, men ignorerer Israels krenkelser og daglige adferd som brutal besettelsesmakt.

Norge fryser ikke

I Stortingsproposisjon 1S (2021–2022) skriver Det kongelige utenriksdepartement om Norges bevilgninger til Palestina at «Selvstyremyndighetene bør arbeide i tråd med demokratiske prinsipper og godt styresett, gjennom å styrke sivilsamfunnet, likestilling og respekt for menneskerettighetene, samt å bedre levekårene for den palestinske befolkningen. Viktige virkemidler for å nå målene er budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter, støtte til helse, energi, utdanning, anti-korrupsjonsarbeid og sivilt samfunn, humanitær bistand, samt kjernestøtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Den samlede støtten, inkludert humanitær bistand og kjernestøtte til UNRWA, var på 790,5 mill. kroner i 2020».

 Palestinian Authority Official Confirms Freeze on Millions in European Aid Over Textbook Concerns

«Den eneste løsningen»

 

Les også:

Nok et terrorangrep i Israel, fire drept

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.