Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at regjeringen har holdt tilbake bistand til Palestina. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen har holdt tilbake over halvparten av årets planlagte bistand til Palestina som følge av palestinsk skolemateriell som forherliger vold, martyrdød og jihad.

For første gang bekrefter regjeringen at bistand til palestinske myndigheter blir holdt tilbake til det palestinske skolepensumet blir endret, skriver miff.no.

– Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum, svarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på et skriftlig spørsmål fra Frps Christian Tybring-Gjedde.

Høsten 2019 kunne IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring, vise at nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole.

MIFF har oversatt 44 eksempler på voldsforheligelsen til norsk som dokumenterer voldspropagandaen.

«Norge støtter skolepensum som fremmer jihad» skrev Aftenposten i november i fjor, og konkluderte i en lederartikkel med at palestinske skolebøker motarbeider fred.

Etter dette ba et flertall på Stortinget i desember regjeringen om å holde tilbake den økonomiske støtten.

Utbetalingen er stanset i påvente av en granskning av palestinsk undervisningsmateriell, som Georg Eckert Institute for International Textbook Research gjennomfører etter initiativ fra Storbritannia, skriver Dagen.

Koronapandemien har bidratt til at rapporten er forsinket, men trolig kommer den i slutten av året, ifølge Søreide.

Søreide svarer videre at hun i et møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte at manglende forbedringer kunne «medføre budsjettmessige konsekvenser for fremtidig norsk bistand».

Utenriksminister Søreides svar in extenso:

Ine Eriksen Søreide: Gjennomgangen av det palestinske skolepensumet fra Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) er bestilt av EU. Koronapandemien har komplisert GEIs arbeid, men de forventer å ferdigstille sluttrapporten i november/desember 2020.

Utenriksdepartementet følger opp spørsmålet om pensumet overfor palestinske selvstyremyndigheter i tråd med merknadene til flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2020. Blant annet har regjeringen, i påvente av GEIs sluttrapport, holdt tilbake utbetalingen av mer enn halvparten av årets planlagte sektorstøtte til utdanning. Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum.

I mitt møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte jeg regjeringens syn i saken, og understreket at manglende forbedringer i skolepensumet vil kunne medføre budsjettmessige konsekvenser for fremtidig norsk bistand. Videre har det norske representasjonskontoret i Al Ram informert palestinske selvstyremyndigheter om mulig tilbakeholdelse av økonomisk støtte hvis man ikke ser positive endringer i det palestinske pensumet innen rimelig tid.

Norge tok opp saken i et møte med den palestinske utdanningsministeren 15. mai. Det er dessuten tett kontakt mellom Norge og andre givere til utdanningssektoren i Palestina. Norge deltok, sammen med andre givere, på et møte med den palestinske utdanningsministeren om reform av det palestinske skolepensumet 21. mai. Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet. Noen endringer av pensum er allerede gjort av Palestinas egen komité for kvalitetskontroll av lærebøker.

Norsk bistand til utdanningssektoren i Palestina går ikke til skolebøker eller annet undervisningsmateriell. Norges støtte er en del av et større program som omfatter givere fra flere land. Programmet sørget i 2019 bl.a. for bygging av 220 nye klasserom og 63 nye offentlige skoler, mens fem skoler for yrkesutdanning ble pusset opp. Prioritering av utdanning er i tråd med hovedprinsippene for norsk bistand.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.