Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar i mot Palestinas president Mahmoud Abbas før middag i statens representasjonsbolig 18. september. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Et flertall på Stortinget ber regjeringen om å redusere eller kutte støtte til palestinske myndigheter hvis ikke palestinsk skolemateriell forbedres.

Vedtaket kommer etter et oppslag i Aftenposten i begynnelsen av november om at tekster i nye palestinske skolebøker forherliger hellig krig og martyrdød. Norsk UD har senere opplyst at det allerede har skjedd endringer i pensumet etter kritikk fra både Norge, EU og FN.

Nå har flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vedtatt at den økonomiske støtten til den palestinske selvstyremyndigheten skal holdes tilbake «dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet», opplyser Frp i en pressemelding.

Flertallet består av regjeringspartiene pluss Senterpartiet.

– Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at norske penger bidrar til et undervisningssystem som oppfordrer barn til vold og fremmer rasisme og antisemittisme. Nå er det nok, sier Hans Andreas Limi, medlem i Frps utenriks- og forsvarsfraksjon og parlamentarisk leder for Frps stortingsgruppe

I et brev til Stortinget 13. november skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun tok opp det palestinske skolepensumet med Palestinas president Mahmoud Abbas da han besøkte Norge i september. Abbas fortalte at det er blitt iverksatt en gjennomgang av det nye pensumet.

– I norske myndigheters kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten i etterkant har det blitt bekreftet at komiteens arbeid pågår og at enkelte endringer i pensumet har skjedd og vil skje parallelt med dette, skrev Søreide.