De siste dagene har Hamas og andre terrorgrupper jublet over Irlands, Norges og Spanias beslutning om å anerkjenne en palestinsk stat. Tyskland, som ikke ville bli utelatt, sa at de ville «arrestere Benjamin Netanyahu hvis han skulle sette sin fot på tysk jord og hvis Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utsteder en arrestordre …» På bildet: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz (R) og Norges statsminister Jonas Gahr Støre under sikkerhetskonferansen i München 17. februar 2024. München. Foto: Javad Parsa / NTB

Irlands, Norges og Spanias beslutning om anerkjennelse av en palestinsk stat har gjort terroristene så glade at de har sendt ut flere uttalelser der de roser de tre landene og sier at palestinerne ser anerkjennelsen som et direkte resultat av palestinske terrorangrep mot Israel.

Den symbolske anerkjennelsen av en palestinsk stat sender et signal til palestinerne om at terrorisme mot jøder er berettiget, og verdt det, fordi verden istedenfor å straffe terroristene, vil belønne dem for deres forbrytelser.

Et annet signal er at palestinerne ikke trenger å forhandle om vanskelige spørsmål med Israel, eksempelvis grenser og Jerusalems status, fordi det internasjonale samfunnet vil servere palestinerne alt på et sølvfat.

Irland, Norge og Spania burde ha rådet palestinerne til at hvis de ville ha noe som helst fra Israel, burde de sette seg ned og forhandle med israelerne, og ikke prøve å påtvinge dem en løsning ved hjelp av det internasjonale samfunnet.

De burde også ha fortalt palestinerne at det ikke blir fredsforhandlinger med Israel med mindre palestinerne først avviser og tar avstand fra terrorisme og anerkjenner Israels rett til å eksistere.

Irland, Norge og Spania valgte imidlertid å la være å stille noen krav til palestinerne før de kunngjorde sin beslutning om å anerkjenne en ikke-eksisterende palestinsk stat. Disse landene ser ut til å ha vært mer motivert av et ønske om å stikke en finger i øyet på Israel enn av en genuin bekymring for palestinerne.

Representantene for Irland, Norge og Spania innser tydeligvis ikke engang at de nettopp har styrket terroristene i sine egne land. Da muslimer demonstrerte i Hamburg i forrige måned og krevde at sharia og et kalifat skulle erstatte demokratiet i Tyskland, sa politikerne at de burde fengsles og fratas statsborgerskapet.

Kanskje noen få land også vil anerkjenne staten Katalonia?

De palestinske terroristene har all grunn til å være forventningsfulle. De vet at en palestinsk stat vil bli kontrollert av det iranske regimet og dets palestinske terrorfullmektiger, spesielt Hamas og Palestinsk Islamsk Jihad (PIJ). Meningsmålinger utført før og etter Hamas’ massakre på israelere 7. oktober 2023 viser at de fleste palestinere foretrekker terrorgruppen fremfor de palestinske selvstyremyndighetene og den styrende Fatah-fraksjonen. I tillegg viste en meningsmåling publisert i mars at 71 % av palestinerne mener at Hamas-massakren var berettiget.

«Denne anerkjennelsen [av en palestinsk stat] kom som et resultat av de enorme ofrene som det palestinske folket har gjort, og etter mange tiår med kamp og motstand», sa Hamas. «Den historiske og modige beslutningen som Spania, Norge og Irland har kunngjort, er en beslutning i riktig retning.»

«Kampen» og «motstanden» refererer til palestinernes flere tiår lange anti-israelske terrorisme, som nådde sitt høydepunkt 7. oktober 2023 med drap, voldtekt, halshugging og levende brenning av 1200 israelere, inkludert spedbarn, og tilfangetakelsen av mer enn 240 gisler, hvorav mange nå antas å ha blitt drept.

Palestinske terrorgrupper på Gaza-stripen har uttalt at de ser på Irlands, Norges og Spanias beslutning som en belønning for blodbadet den 7. oktober og de mange årene med terrorisme mot Israel.

«De [palestinske] motstandsgruppene på Gaza-stripen ønsket Norges, Spanias og Irlands kunngjøring om anerkjennelse av staten Palestina velkommen, og anser det som et stort skifte i den globale holdningen til støtte for den palestinske saken og som et resultat av palestinernes standhaftighet og tapperhet i forsvaret av sine rettigheter og klamringen til sitt land», rapporterte det palestinske nyhetsbyrået Safa.

Disse fraksjonene oppfordret også alle verdens ledere og regjeringer til å følge etter og bistå palestinerne i deres kamp for å «frigjøre» hele sitt land. Fraksjonene, som inkluderer Hamas, PIJ og Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP), anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere. Så når de snakker om å «frigjøre» landet, mener de egentlig at de ønsker å drepe alle jøder eller fordrive dem fra Israel, og erstatte landet med en Iran-støttet palestinsk terrorstat.

Det Hamas-tilknyttede Palestine Information Center (PIC) sa at de så på de tre europeiske landenes anerkjennelse av en palestinsk stat som et av resultatene av massakren den 7. oktober, som palestinerne kaller «Al-Aqsa-flommen».

«Det er Al-Aqsa-flommen alene, og ingenting annet, som har endret ligningene og brakt det palestinske spørsmålet tilbake på toppen av verdens dagsorden», sier PIC, og legger til at massakren banet vei for opprettelsen av en palestinsk stat.

I en kommentar til Irlands, Norges og Spanias beslutning sa PFLP i en egen uttalelse at anerkjennelsen av en palestinsk stat «kom som et resultat av det palestinske folkets motstand» – en referanse til 7. oktober-massakren og andre forbrytelser begått av palestinerne mot israelere de siste tiårene. PFLP uttrykte håp om at anerkjennelsen av den palestinske staten ville markere begynnelsen på å «beseire» Israel og «fordrive» jødene fra «vårt land».

Tidspunktet for anerkjennelsen av en palestinsk stat, bare noen måneder etter Hamas’ angrep på Israel 7. oktober 2023, sendte et budskap til terroristene – som bør overføres til europeerne i deres egne land – om at jo flere mennesker de slakter, inkludert Gaza-beboere som Hamas dreper i egenskap av menneskelige skjold, desto mer støtte vil de få fra europeerne og resten av det internasjonale samfunnet.

Irland, Norge og Spania viser at det internasjonale samfunnet er villig til å overse, underkaste seg eller til og med tolerere terrorisme. Denne holdningen vil ikke fremme noen fredsprosess mellom Israel og palestinerne – eller blant noen som prøver å forandre andre land. I stedet oppmuntrer den dem som ønsker å omskape landene i Vesten fra grunnen av.

Til slutt: Hvem med vettet i behold forestiller seg at Midtøsten vil være sikkert og fredelig med en palestinsk stat ved siden av Israel? En slik stat vil bare tjene som et springbrett for flere angrep mot Israel. Palestinerne sa det åpent i sitt ratifiserte «10-punktsprogram» fra 1974, kjent som «faseplanen», der ethvert ervervet landområde vil bli brukt til å erobre resten.

Det var nettopp denne planen som ble satt ut i livet 7. oktober 2023.

Under Hamas’ og PIJs styre hadde Gaza-stripen faktisk vært en suveren og selvstendig stat – og angivelig respektert en offisiell våpenhvile som allerede var på plass. Hamas og palestinerne på Gaza-stripen hadde sin egen regjering, sitt eget parlament, rettsvesen, sikkerhetsstyrker, militærvesen og grenseoverganger (til Egypt og Israel) – uten en eneste jøde eller israeler på sitt territorium. Gaza hadde muligheten til å bli et «Singapore ved Middelhavet» – og all verdens utenlandsk bistand til å skape det.

I stedet valgte Hamas og andre palestinske terrorgrupper å bruke midlene til å bygge «en by under en by» – 400 kilometer med terrortunneler som de kunne angripe Israel fra – fordi deres egentlige mål alltid har vært å erstatte Israel, ikke å leve ved siden av den jødiske nasjonalstaten. Som Hamas åpent sier i sitt charter, er målet i bunn og grunn å eliminere det jødiske folks eneste hjemland og myrde så mange jøder som mulig. Det ser ut til at europeerne ønsker å fullføre den oppgaven Hitler startet på, og som er den hemmelige grunnen til at de hjelper palestinerne med å nå dette målet.

 

Bassam Tawil er en muslimsk araber med base i Midtøsten.

 

https://www.gatestoneinstitute.org/20661/ireland-norway-spain-palestinians

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.