– Jeg er skuffet over kollegene mine i fakultetsstyret. Jeg forventer mer av dem, sier fakultetsstyremedlem Eirik Holmøyvik etter at styremøtet vedtok å fastholde oppsigelsen av utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel Aviv.

Det var i mars i år at Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen vedtok å si opp utvekslingsavtalen. Forskningsleder og professor Eirik Holmøyvik kalte vedtaket «et himmelropende, dobbeltmoralsk vedtak».

Khrono beretter at Holmøyvik til neste styremøte la frem forslag om å oppheve vedtaket, eller subsidiært si opp tilsvarende utvekslingsavtaler med universiteter i Russland og Kina.

Men juristene i fakultetsstyret bekjenner seg ikke til samme prinsipielle logikk som professor Holmøyvik. Flertallet på syv styremedlemmer avviste forslaget i sin helhet, mot fire stemmer.

Bare Holmøyvik og ett medlem til stemte for å si opp utvekslingsavtalene med Kina og Russland.

Dermed videreføres fakultetets utvekslingsavtaler med totalitære regimer, okkupasjonsmakter og land som går til krig mot sine naboer, som om ingenting var hendt.

Nå har Holmøyvik i protest trukket seg som forskningsleder. Essensen i argumentasjonen hans er som følger:

    • Det må være en svært høy terskel for å si opp utvekslingsavtaler på annet grunnlag enn forhold ved selve samarbeidet.
    • De etiske standardene må gjelde likt for alle avtaler hvis fakultetet først går til det skritt å si opp avtaler på bakgrunn av etiske forhold ved landet universitetet befinner seg i.

— Vedtakets utforming fra meg var å teste om fakultetsstyret evner å tenke prinsipielt og stille samme etiske krav til russiske og kinesiske universitet, der de etiske innvendingene ved institusjonelt samarbeid er vel så store, eller om de bare er ute etter å ta Israel. Dessverre kom jeg fram til at det er det siste som gjelder, sier Holmøyvik til Khrono.

Dekan og fakultetsdirektør valgte å unngå å gi svar på de prinsipielle spørsmålene om likebehandling. Ifølge Khrono har Universitetet i Bergen avtaler med Kina.

— Min oppfatning er at flertallet mente at saken var godt nok forberedt og utredet på fakultetsstyremøtet i mars. Avgjørelsen nå viser at man har respekt for fakultetsdemokratiet, mener styremedlem Marthe Engedahl.

Hun peker på at Universitetet i Tel Aviv har en stipendordning for israelske soldater som deltar i krigen i Gaza. Denne koblingen mellom universitetet og det hun karakteriserer som «potensielle krigsforbrytelser og folkemord i Gaza» danner etter hennes mening grunnlag for å si opp avtalen.

Når det gjelder Kina, er Engedahl usikker.

— Hvorvidt kinesiske universitet har en tilsvarende kobling til folkerettsbrudd begått av den kinesiske staten, har vi ikke kunnskap om, sier hun.

Eirik Holmøyvik er professor i rettshistorie, forfatnings- og menneskerettsjus. Han har skrevet og vært medforfatter av syv bøker og lærebøker, samt et førtitalls publikasjoner. Han har i en årrekke vært representant for Norge i Europarådets Venezia-kommisjon, og har sittet i en rekke regjeringsutnevnte utvalg i Norge, blant annet korona- og valglovutvalget.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.