– Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU) har ikke tatt poenget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til Khrono. Nå vil han kutte i NBMUs budsjett, etter at de har tegnet avtale med et datterselskap til PR-byrået First House for at universitetet på Ås skal få hjelp til å fremstå som et bærekraftsuniversitet.

— Avtalen går på tvers av hva eier, altså vi i Kunnskapsdepartementet, eksplisitt har uttrykt. Hvilke konsekvenser det vil få, vil vi komme tilbake til i den ordinære styringsdialogen, men det kan virke som NMBU fremdeles ikke har tatt poenget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Avtalen statsråden nevner, ble nylig inngått av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med selskapet Sustainability AS, et datterselskap opprettet i 2020 av PR-byrået First House.

Bærekraftsbyrået skal blant annet hjelpe NMBU med å skille seg ut og styrke universitetets profil som et bærekraftsuniversitet.

Avtalen har en øvre ramme på 1.625.000 kroner, og gjelder i første omgang for ett år, med mulighet til forlengelse tre ganger. (Khrono)

Det er ikke første gang akademia havner i konflikt med eierne (se sak om Forskningsrådet nederst i saken).

I tildelingsbrevet NMBU og andre universiteter og høgskoler fikk fra Kunnskapsdepartementet før jul skrev de at «institusjonene skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Ut over informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes».

Da regjeringen la fram tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for i år, hadde de gjort ord om til handling. De 20 statlige etatene, inkludert fire universiteter og høgskoler, som brukte mest i 2020 på konsulenttjenester, fikk kutt i sine budsjetter. (Khrono)

Markeringsbehov

NBMU så vekk fra intern kompetanse da de valgte å skrive kontrakt med datterselskapet til First House, Sustainability AS. Ifølge Khrono skulle selskapet hjelpe NBMU, som tidligere var kjent som Landbrukshøgskolen på Ås, med å profilere seg bedre.

  • Bidra til utvikling og implementering av et prosjekt som profilerer NMBU som bærekraftsuniversitet, basert på høy og vel etablert kompetanse i arbeid med bærekraft.
  • Bidra med sterk og relevant kompetanse og erfaring fra bærekraftsområder der NMBU har genuine muligheter til å kunne skille seg ut.
  • Bidra til utvikling av en strategi for økt synlighet for NMBU.
  • Gi råd til rektor i strategiske kommunikasjonssaker.
  • Ha etablert kompetanse i samfunnskontakt, dvs. innsikt i samspill og koblinger mellom akademia, politikk og næringsliv og ha erfaring med slikt arbeid.

I en e-post til Khrono skriver rektoren ved NBMU, Curt Rice, at universitetet i 2019 ble enige med Kunnskapsdepartementet om en utviklingsavtale «med mål om å styrke NMBUs profil som et bærekraftsuniversitet og Campus Ås som et kraftsentrum i bioøkonomien.»

Intern uro

Lena Marie Kjøbli, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NMBU, sier til Khrono at avtalen nesten er å regne som en fallitterklæring.

— En ekstern leverandør kan ikke erstatte den interne kompetansen som forskerne våre sitter på. Når vi i tillegg har dyktige kommunikasjonsrådgivere på hvert enkelt fakultet, og en kommunikasjonsstab sentralt på universitetet som kan hjelpe med å formidle den kompetansen vi besitter, bør det være mulig å få fram budskapet vårt, sa Kjøbli til Khrono.

Det er ikke første gang Rektor Rice, som er professor i lingvistikk og tidligere rektor ved Høyskolen i Oslo (før den byttet navn og tittel til OsloMet – storbyuniversitetet) erter på seg ansatte ved NBMU.

Instituttleder Espen Olsen viser til en uttalelse den ferske NMBU-rektoren kom med i et intervju med Khrono i forbindelse med immatrikuleringsseremonien 20. august. Rice antydet blant annet overfor Khrono at NMBU «vasser i penger».

— Vi var mange som reagerte på den kommentaren, men alle kan trå feil en gang. Når så dette med Cecilie Hellestveit dukket opp, følte vi at han hadde trådt feil to ganger, sier Olsen til Khrono.

Nå har forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe tatt rektor Rice i skole nok en gang:

— Vi deler NMBUs ambisjon om å bli bedre på bærekraft, og jeg tenker at NMBU er universitetet som har best forutsetninger for å ta en ledende rolle. Gjennom 150 år har de opparbeidet seg en enorm intern kompetanse.

— Men bærekraftsutfordringene til det norske samfunnet, og verden for øvrig, er ikke en kommunikasjonsutfordring. NMBUs rolle er å komme med faglige løsninger, og det er derfor vår bestilling har vært så tydelig på at det er undervisning og forskning som skal prioriteres. Det gjør ikke denne avtalen, sier Borten Moe. (Khrono)

NMBU gjorde avtale med PR-byrå. Nå vil Borten Moe kutte i budsjettet

Les også:

Forskningsrådet i knipe, får ingen hjelp fra Ola Borten Moe

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.