HF-bygget, Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Motstanden er stor mot regjeringens forslag om en ny, omfattende rapportering av «klimaavtrykket» på landets universitets- og høgskolecampuser, melder Khrono.

Regjeringen har sendt et forslag på høring som handler om rapportering på 98 grønne indikatorer på åtte hovedområder.

Universiteter og høgskoler som har svart på høringen, mener at det foreslåtte grønne rapporteringsregimet er feil bruk av ressurser og at det heller ikke vil gi miljøgevinster.

De vil heller prioritere undervisning og forskning:

– Dette er ikke en riktig prioritering nå. Nå er vi i en situasjon der vi må prioritere studentenes læring, og det vil nok dra seg mot neste stortingsperiode før dette kan bli tatt opp igjen. Selv hvis vi relativt raskt skulle komme over i en normalsituasjon, vil ikke dette komme høyt opp på agendaen. Da vil det være mye annet vi må ta igjen, ikke minst innen forskning, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) og styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

21 instanser har levert høringsuttalelse til Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

Universiteter og høgskoler som har uttalt seg er gjennomgående kritiske til rapporteringen som foreslås, melder Khrono. De er bekymret over målstyringsregimet som det legges opp til.

Det var daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø som sparket i gang en konkurranse om hvem som er grønnest av universitetene og høgskolene, basert på de foreslåtte grønne indikatorene.

Tall på flyreiser, innkjøp av varer og tjenester, energibruk og avfall skulle måles ved hjelp av et sett med indikatorer, og de skulle konkurrere med seg selv og hverandre, var tanken.

Også rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge vil prioritere handling og ikke rapportering:

Det foreslåtte rapporteringsregimet er ikke i tråd med de politiske signalene når det gjelder hvordan sektoren bør og skal styres. En innføring av dette rapporteringsregimet vil svekke troverdigheten i den politiske retorikken, sier han i en e-post til Khrono.

Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!