Abortutvalget foreslår å heve abortgrensen fra dagens 12 uker til 18, men flere instanser går inn for å øke den til 22 uker. Det mener Likestillingsombudet, Human-Etisk Forbund, LO og Kvinnebevegelsesens abortutvalg.

Likestillingsombudet går lenger enn abortutvalget og anbefaler selvbestemt grense ved uke 22.

Det går fram av en høringsuttalelse signert likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, skriver Vårt Land. Ombudet inntar altså samme konklusjon som blant annet Landsorganisasjonen i Norge (LO), Human-Etisk Forbund og Kvinnebevegelsens abortutvalg.

– Det vil styrke kvinners rettigheter at grensen for selvbestemt abort økes til uke 22, oppsummerer likestillings- og diskrimineringsombudet. (NTB)

Disse instansene ønsker altså en abortgrense som tangerer grensen for overlevelse for premturt fødte:

Overlevelse hos ekstremt prematurt fødte barn har økt den siste tiårsperioden, og andelen barn ble født i uke 23 som overlevde til utskrivelse siste fireårsperiode er nå nesten 60 prosent. Overlevelse dersom barnet fødes i uke 24 er nær 70 prosent.

Da reises spørsmålet om disse instansene går inn for å tillate fosterdrap. Det er i så fall en tilbakevenden til barbariet før kristendommens innføring da barn ble satt ut i naturen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.