En undersøkelse blant jordmødre i Norge viser at halvparten vil bruke reservasjonsretten dersom grensen for selvbestemt abort utvides til uke 22.

Av de 341 jordmødrene som har svart i undersøkelsen til Jordmorforbundet NSF, svarer 6 prosent at de i dag har benyttet seg av reservasjonsretten når det gjelder å bistå kvinner ved abort, skriver Sykepleien. Dagens grense for selvbestemt abort er på 12 uker.

Dersom retten utvides til 18 uker, sier hver fjerde jordmor at de vil benytte reservasjonsretten. Blir den utvidet til 22 uker, vil nesten halvparten reservere seg. Det samme gjelder hvis grensen fjernes helt.

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, er bekymret for at en utvidelse av abortgrensen vil føre til en økt motstand mot abortloven.

– Både blant helsepersonell og i befolkningen for øvrig kan motstanden vokse. Det vil være uheldig når loven i dag har så stor oppslutning, sier hun.

Schjelderup sier det er delte meninger i medlemsmassen til Jordmorforbundet rundt dette temaet.

– Men undersøkelsen vår viser tydelig at enda flere vil ønske å reservere seg mot abort, om grensen legges så tett opp mot levedyktighet for barnet, sier hun.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.