Har den globale oppvarmingen allerede passert 1,5 grader?

Det tyder prøver fra sjøsvamper i Karibia på, sier britiske forskere.

I en ny studie som ser på tidligere havtemperaturer har forskere funnet ut at de globale gjennomsnittlige overflatetemperaturene allerede kan ha økt med over 1,5 grader, skriver Forskning.no.

Forskerne har tatt for seg 300 år med havtemperaturer bevart i kiselsvamp-skjeletter som er samlet inn fra opptil 90 meters dyp i Karibia.

Ifølge Jørgen Bendtsen, seniorforsker ved Globe Institute ved Københavns Universitet, er det en veldig interessant studie.

– Forskerne ser at ifølge deres studie var temperaturene 0,5 grader lavere i den førindustrielle perioden enn det vi regner med i dag. Det er interessant for å forstå hva fortidens temperaturer var og med tanke på hva vi faktisk vet om de virkelige temperaturene i havet, sier Bendtsen til Videnskab.dk.

Wenfeng Deng, professor ved Guangzhou Institute of Geochemistry på Chinese Academy of Sciences, går enda lenger og mener studien er «en overbevisende oppfordring til øyeblikkelig handling for å håndtere den globale klimakrisen».

– I 2020 var den globale overflatetemperaturen rundt 1,7 grader over førindustrielt nivå, et tall som overgår IPCCs anslag på rundt 1,2 grader, sier Deng, og legger til:

– Det tyder på at jordens klimasystem er på en framskyndet utviklingsbane og kan overskride terskelen for en global oppvarming på to grader på slutten av 2020-tallet, to tiår tidligere enn ventet med de nåværende CO2-utslippene.

Men mange klimaforskere har kommentert den nye studien til British Science Media Centre og er uenig i konklusjonene.

– En enkel plassering kan ikke erstatte globale data, siden klimaet varierer over hele kloden, og den eneste måten å måle den globale temperaturen på, er å innhente data fra hele verden, sier professor Gabriele Hegerl fra University of Edinburgh.

Han får støtte av professor Joeri Rogelj fra Imperial College London.

– Tanken om at denne studien direkte endrer hvordan vi oppfatter målene i FNs Parisavtale, drar det for langt, sier han.

Den dagen grensene i Paris-avtalen overskrides, må det ikke føre til at vi gir opp, påpeker en tredje klimaforsker.

Kiselsvamper (Demospongiae) er en klasse marine svamper.

Svampene samler opp strontium og kalsium i skjelettet. Forholdet mellom de to fungerer som et historisk termometer, med lavere verdier i varmere perioder og høyere verdier i kjøligere perioder.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.