Det er avdekket elleve nye tilfeller av tekstlikhet i Ingvild Kjerkols masteroppgave. Antallet er nå oppe i hele 67.

Totalt består 6,9 prosent av besvarelsen av tekstlikhet, ifølge VG.

Flere av tekstene er hentet fra andre masteroppgaver, mens andre stammer fra fagbøker, tidsskrifter og offentlige rapporter.

Flere setninger er helt eller delvis identiske – og mangler korrekte kildehenvisninger eller siteringer. Noen kilder nevnes heller ikke i litteraturlisten, der alle kilder skal listes opp til slutt.

Kjerkol ønsker ikke å kommentere saken, skriver VG.

NRK kommer til lignende funn, og har funnet over 60 tilfeller av tekstlikhet.

Likhetene fordeler seg slik, ifølge NRK:

  • 23 tilfeller av tekstlikhet til en annen kilde, men oppgir ikke kilden i løpende tekst.
  • 26 tilfeller der det refereres til primærkilder som forskningsartikler og fagbøker uten å oppgi kilden man har tekstlikhet med.
  • 13 tilfeller av tekstlikhet der man ikke har brukt anførselstegn («»), men oppgitt kilden.

– Det som foreligger her, er såpass omfattende at det demonstrerer en så mangelfull forståelse hos studenten at det peker i retning av at oppgaven kan strykes, sier professor i helsevitenskap John-Arne Skolbekken ved NTNU.

Det er for mange tekstlikheter til at det kan være i tråd med god henvisningsskikk, mener Skolbekken. Om dette kan defineres som fusk, mener han man først kan konkludere med etter å ha snakket med Kjerkol og medstudenten.

– Jeg registrerer at Kjerkol har uttalt seg til media og sagt at hun ikke har hatt noen sånn intensjon. Det betyr at jeg langt på vei er villig til å tenke at dette her ikke oppfyller alle kravene til at det skal være fusk, sier Skolbekken.

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at han har tillit til helseministeren. Dog spørs det hvor lenge både Støre og Kjerkol kan tåle stadig nye avsløringer. Det kan virke vanskelig å forklare så mange tilfeller av tekstlikhet med bruk av samme metode eller glipper.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.