Det meldes at mange med norsk pass som slipper ut av Gaza, ikke har noe hjem å vende tilbake til i Norge.

«130 av evakuerte Gaza-nordmenn har ikke bosted i Norge», skriver Aftenposten torsdag, og legger til at «flere har trolig aldri tidligere vært i Norge».

Klarere kan ikke det råtne systemet for norsk asyl dokumenteres. De har aldri vært i Norge. Når de omtales som nordmenn, bør dette stå i anførselstegn. De er ikke nordmenn, men arabere med norsk pass.

For å få opphold og asyl, må det dreie seg om fare for liv og helse i hjemlandet. Asylsøkere må være forfulgt og uten fremtid i sitt eget land. Det er da de etter asylretten har krav på trygt opphold i et annet land.

Men i Norge, som i en årrekke har vært styrt av snillistiske godfjotter også på dette området, får fremmede norsk pass på autopilot. Folk som ikke er mer forfulgt av hjemlandets makthavere enn at de kan dra til hjemlandet på ferie, får likevel asyl i Norge, og etter hvert også statsborgerskap. Snakk om forfølgelse!

Tidlig i Gaza-krigen var det i norske nyhetsmedier snakk om «nordmenn» med barn som ikke kom ut av krigssonen. Hallo! Hvilke nordmenn er det som tar barna sine ut av skolen midt i skoleåret og drar til Gaza? Uttrykket er en bløff, velvillig formidlet av politisk korrekte medier. Ingen nordmenn ter seg slik, men det gjør tydeligvis arabere med norsk pass.

De har aldri vært i Norge, men skal altså likevel være nordmenn. De har ikke noen bolig i Norge, men nordmenn – dét er de!

Når fremmede med velvillig assistanse fra naive norske medløpere har skreket seg til opphold i Norge, men likevel vender tilbake til hjemlandet på ferie og opphold, så burde asyl og statsborgerskap gå fløyten. Men det skjer ikke i snillismens episenter.

Det bør være med statsborgerskap som med restauranters skjenkerett: Vanskelig å oppnå, lett å miste.

Hvorfor «nordmenn» bor i Gaza, er lett å forstå. Deres livsopphold finansieres av NAV – honningkrukken som fremmede kan forsyne seg av, men som for ekte nordmenn altfor ofte er blitt så vanskelig å få i tale at de må søke til Frelsesarmeen og andre humanitære organisasjoner for å få mat på bordet.

Slik er Einar Gerhardsens og sosialdemokratiets velferdsstat omgjort til en smertefull parodi: All verdens mennesker som er misfornøyd med livet sitt, kan fritt søke seg til Norge og bli NAV-klienter. Det er tallrike eksempler på at fremmede som har trengt seg inn i landet, eller er blitt lokket hit, får langt rausere NAV-ytelser enn dem som tilhører det folket som har bygd opp og vedlikeholdt velferdsstaten.

Muslimsk innvandring øst for Kjølen har skapt «svenske tilstander». Politiet advarer mot at svensk virkelighet er underveis til også å bli norsk. Innvandringen fra voldskulturelle land må stanses. Norge har nok med å ta imot ekte flyktninger, for eksempel fra Ukraina – et land i vår egen kulturkrets. Vi har ennå ikke hørt om ukrainere som i Norge bedriver knivstikking, pyromani og gjengkriminalitet.

Situasjonen i Gaza har avslørt den bløffkulturen i norsk forvaltning som gjør at arabere kan bo i hjemlandet med norsk pass og raust NAV-underhold.

 

Forhåndsbestill «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!”

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.