Senator Josh Hawley ville ha hele Senatet med på en enstemmig fordømmelse av studentene som har rykket ut til forsvar for Hamas. Men Demokratene Chris van Hollen (D-Md) avslo med den begrunnelse at det ville krenke First Amendment, ytringsfriheten. Hollen sa det bare hadde vært vold på et mindretall av demonstrasjonene. Hvorpå Hawley svarte at det var forsvaret for drap på jøder på landets universiteter som måtte fordømmes.

Demokratene har et tvetydig forhold til vold. Når venstresiden bruker vold utløser det sjelden reaksjoner.

Ved en rekke universiteter har studenter demonstrert for palestinerne uten å trekke noe skille overfor Hamas. Enkelte steder er Hamas sogar blitt hyllet. En del universiteter har mistet viktige donorer. En del mener den føderale regjering burde gjøre det samme mot universiteter som ser gjennom fingrene med antisemittisme.

«Students at Ohio State praised the heroic resistance in Gaza,» Hawley said on the floor. «Heroic — it’s now heroic — to massacre Jews in cold blood. It’s now heroic to try and carry out a genocide against Jewish people.

«Students at the University of North Carolina said it is our moral obligation to be in solidarity — no matter the pathway to liberation, their word that they choose. This includes violence.

«Hawley sa på talerstolen: ‘Studenter ved Ohio State roste den heroiske motstanden i Gaza.’ Heroisk – nå er det heroisk – å massakrere jøder med iskaldt blod. Det er nå heroisk å forsøke å gjennomføre en folkemord mot jødiske mennesker.

‘Studenter ved University of North Carolina sa at det er vår moralske forpliktelse å stå i solidaritet – uansett vei til frigjøring, ordene de velger. Dette inkluderer vold.»

Van Hollen var redd for at fordømmelsen ville ramme studenter som «bare» uttrykte sin mening. Men Hawley skjøt argumentet ned:

«Calling for the death of Jewish people is not just another opinion. Calling for the genocide and celebrating the genocide of Jewish babies is not just another opinion.»

«Å oppfordre til død over jødiske mennesker er ikke bare en hvilken som helst mening. Å oppfordre til folkemord og feire folkemordet på jødiske babyer er ikke bare en hvilken som helst mening.»

Hawley sa Van Hollen led av moralsk svikt.

«What’s happened today is one senator has blocked this body from condemning the attacks against Jewish people in Israel, Jewish Americans in this nation, and pretend that there’s some moral equivalency here between this and what the threat of the State of Israel is under,» Hawley said. «We have students in this country who are specifically calling for and celebrating the killing of Jews, and we can’t condemn that on the floor of the Senate.»

Det som har skjedd i dag er at en senator har hindret denne forsamlingen fra å fordømme angrepene mot jødiske mennesker i Israel, jødiske amerikanere i denne nasjonen, og later som om det er en moralsk ekvivalens her mellom dette og trusselen mot Staten Israel,» sa Hawley. «Vi har studenter i dette landet som spesifikt oppfordrer til og feirer drapet på jøder, og vi kan ikke fordømme det på Senatets gulv.»

Noen av landets eliteuniversiteter, som Harvard, stilte seg på Hamas side.

Those universities include Harvard, UCLA, Columbia University and the University of Virginia. Harvard alone had 34 student groups write in a letter the «Israeli regime» was «entirely responsible» for the «unfolding violence» in Israel.

The Harvard student organizations’ statement, released on the day of the Hamas attacks, also said the events did not occur «in a vacuum.»

Columbia University closed its campus to the public after an Israeli student was attacked by an alleged pro-Palestinian student.

The University of Virginia chapter of Students for Justice in Palestine also announced the attacks on Israel were «a step towards a free Palestine.»

 

For mange liberale amerikanske jøder kommer studentenes omfavnelse av Hamas som et stort sjokk. Det demokratiske partiet er splittet og the Squad med Rashida Tlaib og Ilan Omar er ved å bli marginalisert.

Men senatorer som Van Hollen holder sin hånd over dem.

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.

 

Kjøp «Det ufattelige var sant» av Walter Laqueur fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.