Når man er palestinsk Knesset-medlem og benytter Krystallnatten til å sammenligne Israel med Nazi-Tyskland, vet man hva man gjør. Det er vanskelig å la tvilen komme Hanin Zoabi til gode. Hun var invitert av en ekstrem anti-israelsk gruppe i Amsterdam, bestående av jøder!, til å holde en tale ved minnestedet over de deporterte jødene. Hun […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.