Nytt

Når man er palestinsk Knesset-medlem og benytter Krystallnatten til å sammenligne Israel med Nazi-Tyskland, vet man hva man gjør. Det er vanskelig å la tvilen komme Hanin Zoabi til gode.

israel.haneen.zoabi

Hun var invitert av en ekstrem anti-israelsk gruppe i Amsterdam, bestående av jøder!, til å holde en tale ved minnestedet over de deporterte jødene. Hun benyttet anledningen til å sammenligne den jødiske staten med forbryterne som drepte jødenes forfedre. Man skal ha et intenst ønske om å tråkke noen ned og såre for å bruke en slik anledning og et slikt sted til det.

Særlig når man er medlem av dette landets nasjonalforsamling. Slike markeringer får liten omtale i norske medier.

Calling herself “one of 120,000 of her people who were not expelled by Israel in 1948,” Zoabi — who was born in Nazareth in 1969 — lashed the Jewish state for creating “more than 80 laws” that discriminate against Palestinians.

The Israeli rules, said Zoabi, are similar to the conditions under which Jews lived at the time of the 1938 Kristallnacht pogrom in Germany.

Standing just meters from the former site of a centuries-old Jewish orphanage decimated during the Nazi occupation of the Netherlands, she drew parallels between Hitler’s genocide against the Jews and current Israeli policy against Palestinians and Israeli-Arabs.

“I share their struggle,” said Zoabi of Jewish victims of the Kristallnacht, or “Night of Broken Glass” pogrom, now seen as a turning point leading up to the Shoah.

“The central lesson of the Crystal Night has not been learned,” said Zoabi during her 15-minute speech, delivered in English. Accusing Israel of “ethnic cleansing” modeled on Nazism, she denounced half a dozen Israeli officials by name for what she referred to as recent efforts to “justify the use of violence toward Palestinians.

De som hadde invitert Zoabi heter Plattformen for å stanse rasisme og ekskuldering. De har blitt mer og mer ekstreme med årene

Event organizers who invited Zoabi have been commemorating Kristallnacht in Amsterdam since the early 1990s, but the fringe group, largely Jewish, only began equating the Nazi genocide with Israeli policy in 2010.

..

For its 2009 Kristallnacht commemoration, “Platform” hosted an imam who had accused Jews of using blood to make matzah in Damascus.

Flere jøder forsøkte å protestere, men ble ført bort av politi og sikkerhetsvakter så fort de åpnet munnen.

 

http://www.timesofisrael.com/mk-zoabi-compares-israel-to-nazis-at-kristallnacht-gathering/