Den norske stat er ufattelig rik, og rikere skal den bli. Neste når ventes olje og gass å innbringe 832 milliarder til staten. Det er et historisk høyt tall, litt under årets 903 milliarder.

Til forskjell fra andre land har ikke den norske stat pengeproblemer. Likevel er krona rekordlav mot dollar, euro og danske kroner. Vi er i samme båt som svenskene.

Det er til gunst for eksportindustrien, men rammer all import og nordmenns reiser i utlandet.

Norsk pengepolitikk er frakoblet hva som er godt for borgerne. Staten tenker ut fra hva som er best for staten. Derfor selger den over en milliard norske kroner hver dag. Det bidrar til å presse kursen ned.

Den enorme oljeformuen gjør at handlingsregelen på 3 prosent likevel gir regjeringen 400 oljemilliarder til disposisjon.

Regjeringen kommer med en symbolsk skattelette på 400 millioner.

Regjeringen foreslår skatte- og avgiftslettelser på 6 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2024.

– Det inkluderer at inntektsskatten for personer blir redusert med 400 millioner kroner samlet i 2024, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under fremleggelsen av statsbudsjettet.

Det er familier med barn i barnehager som begunstiges med en nedsettelse av prisen med 1000 kroner.

Men hva hjelper dét når det blir en rente på minst 6 prosent neste år? Det tas for gitt at renten settes opp også i desember.

Prisveksten neste år anslås til 3,7 prosent.

Prisen på energi går opp, og staten håver inn penger. Det gir høyere regninger for forbrukerne, som sitter igjen som tapere.

Forbrukeren er den som sitter igjen med svarteper, men årsakssammenhengen er unntatt diskusjon.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.