Nesten seks av ti politiansatte mener politiet er preget av en fryktkultur. Fire av ti har pålagt seg selv munnkurv av frykt for konsekvenser for karrieren. – Bekymringsfullt, mener eksperter.

Dette skriver Politiforum. De har utført en spørreundersøkelse med over 14.500 ansatte som var medlemmer av Politiets Fellesforbund. Undersøkelsen fokuserte på ytringsrommet og støtten politifolk opplever at de får fra toppledelsen. 3000 politiansatte svarte på spørsmålene.

Et flertall av respondentene – nesten 60 prosent – oppfatter at politiet er preget av en fryktkultur, mens halvparten mener det ikke er rom for dem å uttale seg fritt i offentligheten om jobbrelaterte temaer som ikke er omfattet av taushetsplikt eller annen form for konfidensialitet.

Skjermdump Politiforum

«Toppledelsen og HR har nærmest innført en totalitær ledelse. Kritiske synspunkter blir ofte tolket som illojalitet og blir møtt med argumenter som uønsket eller ukultur», hevder en ansatt i Oslo politidistrikt i undersøkelsen.

– Resultatene i denne undersøkelsen vil jeg karakterisere som meget bekymringsfulle. Her må noe gjøres for å endre kultur og ytringsklima, og for å bygge tillit mellom frontlinjepersonellet i politiet og topplederne i politidistrikter og særorgan, sier Rune Glomseth, tidligere førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen (PHS).

Også Christin Thea Wathne, kriminolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet, mener det gir grunn til bekymring når 6 av 10 oppgir at de har unnlatt å ytre seg fritt på grunn av intern frykt.

– Hvis ikke det er rom for å stille grunnleggende spørsmål ved hvordan ting gjøres og hvor virksomheten er på vei er det lite grobunn for organisasjonslæring, sier hun.

Masteroppgaven  «Å sitte stille i båten» fra 2015, hvor tre politiansatte tok for seg fryktkultur i politiet, kom til lignende konklusjoner.

– Det er jo litt skuffende, men ikke overraskende at en slik kultur etter nesten 10 år fortsatt fremstår som et stort problem for etaten, sier Bente Otterstad, en av forfatterne bak masteroppgaven.

Seniorforsker Anne M. Ødegård i forskningsstiftelsen FAFO er ikke overrasket over funnene. Hun frykter at fryktkulturen i politiet kan føre til å redusere tilliten til etaten.

PHS-professor Cathrine Filstad har forsket på politiet siden 2015, og er heller ikke overrasket.

– Det har ikke vært kultur for å ytre seg offentlig i politiet, i motsetning til for eksempel helse eller skole, som ofte er i mediene når de er igjennom store endringer eller det blir vedtatt politiske føringer, sier hun.

Dette fører til at toppledelsen håndterer de fleste konfidensielle saker med pressen. Men politiets tillit til ledelsen er ikke mye å skryte av.

Kun 4,3 prosent svarer at ledelsen gir god og tydelig støtte, mens 55,8 prosent mener ledelsen gir liten eller ingen støtte.

«Lederne er livredde medias søkelys,» sier en av de som har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at 11,3 prosent har blitt stanset eller forsøkt stanset fra å gi en faglig, ekstern uttalelse om et jobbrelatert tema de har ekspertise på.

Politiforum skriver også at fire av ti politiansatte har unnlatt å ytre seg av frykt for konsekvenser for egen karriere. Tabellen i saken viser dog at det er nærmere seks av ti, så her hersker det en viss usikkerhet. Men selv det laveste anslaget er urovekkende høyt.

Les også:

PST frykter «antistatlige overbevisninger» og «pandemivold»

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.