Uka startet med gratis strøm i Oslo og Bergen. Tirsdag koster den 90 ganger så mye i Stavanger og Kristiansand som i hovedstaden. Ordførere i sør ber om tiltak.

– Det er kjekt for de i Oslo. Så er det heldigvis strømstøtte for husholdningene, men dette slår veldig negativt ut for konkurransesituasjonen for produksjonsbedrifter her i dette området. Sånn kan vi ikke ha det, sier Kari Nessa Nordtun til NTB.

I tillegg til å være sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, ledet hun også partiets energiutvalg som har vært med på å utforme Arbeiderpartiets nye strømpolitikk.

Mandag fikk hun besøk av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stavanger i forbindelse med valgkampen. Samme dag hadde folk i Oslo og Bergen i praksis gratis strøm, før nettleie og andre avgifter. Gjennom hele døgnet lå spotprisen på mellom null og helt ned mot minus 1,6 øre per kWh.

Samtidig var prisene på 94 øre/kWh i Kristiansand og Stavanger, som ligger i prisområdet NO2 – Sørvestnorge.

Svekker konkurranseevnen

Tirsdag øker prisene noe i Oslo og Bergen, til 1,05 øre/kWh, men det er fortsatt 90 ganger billigere enn i sørvest, hvor prisene holder seg på 94 øre/kWh.

Stavanger-ordføreren er bekymret for effekten det har for næringslivet.

– Det er gjort fastprisavtaler for flere bedrifter, men når prisene er ekstremt lave andre deler – blir det ekstremt konkurransevridende, sier hun.

I Kristiansand deler ordfører Jan Oddvar Skisland, partifelle med så vel Kari Nessa Nordtun i Stavanger og statsminister Jonas Gahr Støre, bekymringen knyttet til de høye strømprisene i regionen.

– Det er i ferd med å bli konkurransevridende. Det må vurderes å se på effekten av strømområder når det gir slike utslag. sier Skisland til NTB mandag kveld.

Må gjøre noe med utenlandskablene

Nordtun har en tydelig beskjed til Støre:

– Vi må øke kapasiteten i nettet, jobbe med å eventuelt forbedre strømstøtten – og gjøre fastprisene for bedriftene enda mer attraktive, sier hun.

– Så er det en del av oss som skulle sett at de kablene til UK og Tyskland aldri ble bygget. Det må jobbes videre med å regulere/begrense eksport og redusere prissmitten, legger hun til.

Norge har totalt 17 utenlandsforbindelser for strøm hvorav sju av dem sjøkabler som alle ligger på Sørlandet. Også ordfører Skisland i Kristiansand peker på at noe må gjøres med de omdiskuterte utenlandskablene.

– På lengre sikt handler det om å fjerne flaskehalsene ut og inn av NO2 og å se på mulige tiltak knyttet direkte til utenlandskablene, sier Skisland.


Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.