En høytstående islamsk leder sier at rundt 50.000 av Irans 75.000 moskeer – to av tre – er stengt på grunn av folkets sviktende oppmøte.

– Bekymringsfullt for en stat bygget på islam

Mohammad Abolghassem Doulabi som er den iranske president Ebrahim Raisis særlige representant i religiøse anliggender, beklaget det lave antall moskégjengere og sa at tallene er en «bekymrende erkjennelse» for en stat som er bygget opp på islams prinsipper.

Han understreket den svekkede religiøsiteten i samfunnet og innrømmet med det svekket legitimitet til en regjering som styrer ved religiøst diktat.

– Når folk ser religionens resultater bestemmer de seg for å gå inn i religionen – eller de forlater den med begrunnelser som at «mennesker ydmykes i religionens navn», «religiøse begreper og læresetninger forfalskes» og «mennesker berøves et anstendig liv» og at «det skapes fattigdom i religionens navn».

Mer religiøsitet under Sjahen

Doulabis bemerkninger kommer efter at det persiske folk åpenlyst har demonstrert sin forakt for mullahene og misnøye med regimets dødelige brutalitet – som rettferdiggjøres gjennom islam. 

Mullahene i Iran ydmykes: Anti-hijab-protestene tas ett nivå opp

Det shia-konservative nettstedet Alef skrev ifjor at iranerne var mer religiøs før den islamske revolusjon, enn efter:

– Erfaringen med den islamske republikk viser at politisk religion, dvs. mullahers tilstedeværelse i politiske posisjoner og i regjeringen, har medført en nedgang i folkets religiøsitet. Iranere var faktisk mer religiøse under sjahen enn de er under den islamske republikk der religiøse ledere er gitt politisk makt. 

Kristen vekkelse

Iranske medieoppslag indikerer at det er i ferd med å gå opp for selv øverste leder Ali Khamenei at iranerne krever en sekulær regjering og at unge mennesker vender seg bort ikke bare fra det islamske regime, også fra islam.

Det har i flere år versert påstander om en skjult, men «enorm kristen vekkelse» i Iran drevet av huskirker og fjernevangelisering.

Å konvertere fra islam er forbudt og anerkjennes heller ikke av myndighetene, men rapporter forteller om konverteringer til flere religioner, da i særdeleshet kristendom og zoroastrianisme som begge har dype, historiske røtter i landet. 

Prinsesser og dronninger kunne

Prinsesse Shams Pahlavi, datter av Reza Shah Pahlavi, den første sjah fra huset Pahlavi, konverterte til katolisismen. Det samme gjorde den siste sjahens kone Soraya Esfandiary-Bakhtiary – mens dagens konvertitter fengsles, piskes og det som verre er.

 

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her! Vi får med Alf. R. Jacobsen på videolenke.

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Ruud Koopmans’ bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.