Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekreftet onsdag at støttebehovet for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II er oppjustert med 8 milliarder kroner.

På lederplass skriver Stavanger Aftenblad at regjeringen bør sette en pause på havvind-satsningen. Blant annet fordi at bare for to måneder siden var taket på subsidiene 15 milliarder. Nå har subsidiene blitt oppjustert med hele 8 milliarder.

Nå har det altså steget med mer enn 50 prosent.

Aftenbladet er for øvrig en av de få avisene i Norge som stadig kommer med kritikk av meningsløse og svindyre klimatiltak.

Høyre på sin side ønsker en hybrid løsning hvor strømmen fra de gigantiske turbinene også kan brukes til eksport. De støttes av Venstre. Høyre har derfor trukket seg fra forhandlingene med regjeringen. Det blir da mulig å tjene penger på de såkalte flaskehalsinntektene, og havvind-satsingen vil ikke bli like dyr som med regjeringens plan, mener Høyre. De har fått støtte fra Venstre.

Men dessverre støttes regjeringen av et flertall i energi- og miljøkomiteen, som avgir sin innstilling tirsdag 7. juni.

Også Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen mener havvind kan bli lønnsomt, men dette avhenger av større anlegg og hybride løsninger.

Her må det legges til at riktignok er det inntekter ved disse flaskehalsene. Men dette hjelper ikke vanlige skattebetalere.

Lars Sørgard, professor ved Norges Handelshøyskole og leder for Energikommisjonen, skrev nylig i en kronikk i Dagens Næringsliv at norsk havvind i Nordsjøen i stor grad vil ha de samme vindforholdene som andre land rundt Nordsjøen. Og at verdien av norsk vindkraft fra Nordsjøen derfor vil bli svært lav.

Dette har Documents Kent Andersen skrevet artikler om gjentatte ganger i årevis, i tillegg til to bøker.

Satsing på havvind er det motsatte av oljeeventyret

Sørgård skrev at med lav spotpris og høye utbyggingskostnader, kan subsidiene nå 50 milliarder.

Derfor tok Sørgård  til orde for å sette havvind-prosjektet på pause.

Aftenbladet mener denne saken har blitt svært dårlig håndtert av regjeringen.

Anslagene for hvor mye penger staten må pøse ut på prosjekter som kanskje aldri blir lønnsomme for samfunnet, virker nesten som om de er hentet ut av løse luften.

Vi må derfor kunne stille spørsmålet: Er dette virkelig en satsing som vil tjene Norge godt?

Konklusjonen er klar: Hvis regjeringen evner å vise mot og fornuft, bør havvind-prosjektet settes på pause.

Dessverre ser det ikke ut til at hverken regjeringen eller Høyre ser noen grunner til å revurdere klimapolitikken. De vil ha mer av alt, så raskt som mulig. Vi skattebetalere får regningen, ved høye strømpriser, inflasjon og en krone som taper seg i verdi.

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.