På Norges Handelshøyskole (NHH) er to studenter nettopp ferdig med en masteroppgave som tar for seg kostnaden for å bygge ut en havvindpark med samme karakteristikker som Sørlige Nordsjø II.

Studentene Aria Khosravi (t.v.) og Jens Mathias Kleppe konkluderer med at Stortingets maksbeløp for statlig støtte på 23 milliarder kroner – pluss inflasjon i en viss periode, ikke er i nærheten av å være nok til å få prosjektet lønnsomt.

– Hvis noen klarer å få dette lønnsomt med et subsidietak på 23 milliarder, er det helt sykt, sier Aria Khosravi til DN.

De to studentene har sett på 108 havvindparker som er bygget i Nord- og Vest-Europa mellom 2000 og 2022, og satt sammen tall for flere typer kostnader, men også kapasitetsutnyttelse og egenskaper som avstand fra land og vanndybde. Så har de kjørt tusenvis av simuleringer for å finne det mest sannsynlige kostnadsutfallet.

Konklusjonene til studentene lover ikke godt.

Støre og Aasland «helt overbevist» om at hav­vind blir konkurranse­dyktig

De kommer frem til at et prosjekt som Sørlige Nordsjø II har en «levelized cost of energy» (LCOE), altså totalkostnaden over anleggets levetid, på det som med dagens kurs tilsvarer 1,25 kroner per kilowattime. Det øvre anslaget ender på nesten to kroner/kWh.

Det oppjusterte støttetaket på 23 milliarder vil ifølge regjeringen samsvare med en pris på 90 øre/kWh.

– Den bufferen som det taket utgjør, vil være tom på veldig få år, spår Khosravi.

De to studentene sier de har vært «konservative,» i den forstand at de har latt all tvil gå i retning av lavere kostnader. Likevel stusser de over flere premisser som ligger i regjeringens planer.

Studentenes veileder, professor Stein Ivar Steinshamn, understreker at en av oppgavens konklusjoner i seg selv er stor usikkerhet rundt kostnadene, men også at anslagene kunne vært enda høyere.

– Jeg er ikke så veldig optimistisk. Jeg tror det kan bli et kostnadssluk som skattebetalerne må dekke, sier han.

Omtrent samme språk brukte den tidligere lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, som nylig ba regjeringen vurdere å pause havvind-satsingen.

Men statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland er stadig vekk ute og forsvarer satsingen.

– Den trengs for klimaet, kraften og industriutvikling, sier de, og er overbevist om at den blir konkurransedyktig til slutt.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.