Washington Examiner skrev fredag at Ron DeSantis har siktet seg inn mot de evangeliske kristne og satser på dem. Han legger seg til høyre for Trump, skriver nettstedet. Det er tøvete, men journalister har ikke annet språk. Det riktige er å si at DeSantis synliggjør at den såkalte kulturkrigen er en åndskamp. Det har både Demokrater og journalister problemer med, for da må de ta stilling til åndelige spørsmål.

Derfor hører vi allerede mediene si at DeSantis er verre enn Trump.

Woke er et angrep på familien. Der har DeSantis vært tydeligere enn Trump.

Woke er også et angrep på det ufødte foster. Demokratene hyller abort som om det var en befrielse for kvinnen å drepe sitt eget barn. Tucker har vært god på dette. Det er noe demonisk i Demokratenes hyllest av abort helt opp til fødselen, slik loven tillater i New York og California. Dette har ingenting med abort å gjøre slik vi forstår det i Norge. Mediene gjør sitt beste for å mørklegge hvor destruktiv woke-bevegelsen er i sitt angrep på det ufødte liv.

DeSantis har fått vedtatt en lov som setter abortgrensen til seks uker. Det er strengt. Så strengt at det er folk på hans egen side som sier at han vil få problemer. Men kan det være at DeSantis vet hva han gjør?

I så fall vil det bli en utfordring for Trump. Han risikerer å havne på den andre siden eller falle mellom to stoler.

“One of the things I’m most proud of is that the state of Florida stands unequivocally in defense of the family and in defense of our children,” DeSantis told a gathering of Christian broadcasters Monday night. “And we have done more to protect children than any state in the country. Of course, just a short few weeks ago, I was fortunate enough to sign the heartbeat bill, which is the strongest pro-life bill Florida has seen in its modern history.”

The remarks were delivered in Orlando at the National Religious Broadcasters convention before thousands of Christians in the media.

Ved å tørre å si dette utfordrer DeSantis woke-medias definisjonsmakt. De hater å skulle forholde seg til kristne begreper. De vil innføre hedenskap uimotsagt. Mange bøyer hodet. En av de tingene som viste den dype motstanden mot wokekulturen, var foreldre-aksjonene på skolene i Virginia. Skoleledelsen arresterte en far som kom for å protestere mot at datteren var blitt voldtatt på skolen. Da fikk justisdepartementet vedtatt en lov som sa at foreldre som protesterer mot sex-kulturen er “domestic terrorists”.

DeSantis har nok av eksempler å ta av.

FBI går på parkeringsplassene utenfor katolske kirker og noterer bilnumre. De overvåker og kartlegger konservative kristne, uansett tilhørighet. Det er Biden-regimet som går til angrep på kristne, ikke omvendt. De fleste amerikanere er ikke klar over dette. Nordmenn aner ingenting. Norske medier sørger for at nordmenn er totalt uvitende om det som skjer i USA. Forklaringen er selvsagt at eliten holder på med samme avkristning og ødeleggelse av familieverdier her som i USA.

En annen grunn til at de ikke vil ha oppmerksomhet rundt groomingen av barn i skolen, er muslimske foreldre. De liker ikke pridekulturen som nærmest har fått offisiell status.

Den som fikk ballen til å rulle i konservatives favør, var høyesterett, som sendte abort tilbake til delstatene. Liberale krefter forsøkte å forpurre denne uttalelsen ved å lekke utkastet. Men det virket stikk motsatt. Derimot kostet det nesten Brett Kavanaugh og familien livet.

En egen lov forbyr demonstrasjoner utenfor hjemmene til høyesterettsdommere og andre i høye stillinger. De skal ikke intimideres pga. sitt embete. Men justisminister Merrick Garland ga uttrykkelig politifolkene utenfor boligene til dommerne beskjed om at han gjorde et unntak. Demonstrantene skulle få gjøre tilværelsen til dommerne og deres familier ulevelig. Ingenting viser tydeligere karakteren til Biden-regimet.

Det kostet nesten Kavanaugh livet.

Dommer Alito: Lekkasjen av Roe vs Wade-notat var en oppfordring til attentat

Men Demokratene bryr seg ikke om konsekvensene av sin egen politikk. Hva var det Nancy Pelosi svarte da hun ble spurt om hva hun synes om at demonstranter utraderte amerikansk historie ved å velte statuer og ta seg til rette? – Folk gjør hva de gjør.

Myndighetene fører samme politikk som mobben: utraderer amerikansk historie.

På samme måte som de ødelegger livet for dem som skulle arvet landet.

Mange amerikanere ser at det er en åndelig side ved Demokratenes politikk som er et direkte angrep på samfunnets opprettholdelse.

Hvis DeSantis tør å sette prikken over alle i-ene, kan han endre debatten. Det Republikanerne sier i sitt oppgjør, vil få konsekvenser for hele det politiske ordskiftet.

Demokratene vil ikke ha en slik debatt, og de vil gjøre alt for å kvele den ved å stemple den med stygge ord.

Men deres politikk er blitt så ekstrem at de fremprovoserer en reaksjon:

The Biden administration is doling out taxpayer money through an anti-terrorism grant initiative to a university program that has explicitly lumped the Republican Party, as well as Christian and conservative groups, into the same category as Nazis, according to documents shared exclusively with Fox News Digital.

Biden-administrasjonen deler ut skattebetalerpenger gjennom et antiterror-tilskuddsinitiativ til et universitetsprogram som eksplisitt har samlet det republikanske partiet, så vel som kristne og konservative grupper, i samme kategori som nazister, ifølge dokumenter som er delt eksklusivt med Fox News Digital.

Wokepolitikerne går for fort frem. Dermed avslører de hva som er deres egentlig hensikt: Det er ikke å ta antisemitter og nazister. Det er å ta alle som står i deres vei mot maktherredømme: Konservative av alle kategorier, også kristne.

Dette er ikke amerikansk. Det er antiamerikansk. Hvis DeSantis tør å plukke opp hansken, kan han endre valgkampen og avsløre hvor destruktive Demokratene og mediene er blitt.

Det er deres egen regjering som angriper folket, med skattebetalernes penger. Department of Homeland Security finansierer et program som identifiserer grupper de vil stigmatisere og bekjempe.

“This terrorism task force is engaged in an active effort to demonize and eliminate Christian, conservative, and Republican organizations using federal taxpayer dollars,” said Brent Bozell, founder and president of the Media Research Center. “What we have uncovered calls for criminal prosecution. The American people need to know those who are abusing their positions in the federal government will be held accountable for their criminal behavior.”

“Denne arbeidsgruppen for terrorisme er engasjert i en aktiv innsats for å demonisere og eliminere kristne, konservative og republikanske organisasjoner ved å bruke føderale skattebetalere,” sa Brent Bozell, grunnlegger og president for Media Research Center. “Det vi har avdekket, krever straffeforfølgelse. Det amerikanske folket trenger å vite at de som misbruker stillingene sine i den føderale regjeringen, vil bli holdt ansvarlig for sin kriminelle oppførsel.”

 

https://www.foxnews.com/politics/university-program-linking-christians-republicans-nazis-granted-dhs-funds-part-anti-terror-initiative

 

https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/desantis–bet-with-evangelicals

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.