Dombås kirke i september 2020. Arbeidene med å reparere kirken etter brannen i februar 2020 var godt i gang. Foto: Bente Haarstad.

Dombås kirke er planlagt gjenåpnet til jul i 2023, nesten fire år etter at kirken ble tent på av somaliske «Abdul» i februar 2020. Kostnaden ble i tiltalen beregnet til 20 millioner kroner, men har nå passert 40 millioner kroner.

– Forsikringsutbetalingen har passert 40 millioner. Har ikke helt oversikt over sluttsummen, opplyste kirkeverge i Dovre, Elin Marit Andgard, til Document tidligere i vår.

Kirkevergen opplyste også at det er planlagt åpning av kirken før jul i år, og at det da blir med ny utforming innvendig, som ny plassering av benkene. Sideskipene får nye trapper til galleriet og dermed ny bruk. Den opprinnelige fargepaletten hentes frem, ifølge Andgard.

Dombås kirke ble sterkt skadet innvendig, så det meste gikk tapt. Utvendig blir det ingen arkitektoniske endringer, men ny takskifer og nytt lynavlederranlegg. Erik Langdalen er arkitekt for istandsettelsen.

Bare et år før brannen, i 2019, så var en lengre restaureringsprosess ferdig. Også det nye orgelet til 4 millioner kroner ble totalskadd i brannen.

«Abdul» tente også på Sel kirke fra 1742. Det gamle klenodiet tok ikke fyr, men ble skadet, skader anslått i retten til 3-500.000 kr.

Sel kirke, en gammel trekirke fra 1742, ble forsøkt påtent i mars 2020, av samme somalier som en måned før hadde skadet Dombås kirke for over 40 millioner kroner i brann. Sel kirke tok ikke fyr som planlagt, men ble likevel påført kostbare skader. Foto: Bente Haarstad.

For de to kirkebrannene ble den somaliske statsborgeren «Abdul» først dømt til 4 år og to måneders fengsel i tingretten, i mars 2021. NRK omtalte den domfelte kun som «mannen».

Men et halvt år etter kom det i lagmannsretten fram at han led av paranoid schizofreni, og «Abdul» fikk isteden tvungent psykisk helsevern.

Noen vil kanskje anse det å tenne på to av våre kirker som et terrorangrep, men PST nekter å svare på om kirkebranner er terrorhandlinger, slik Document skriver:

«Abdul», som satte fyr på Dombås og Sel kirker, oppgav selv at det var hevn for koranbrenningen i Kristiansand 16. november 2019. Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke svare på om man klassifiserer brenningen av Dombås og Sel kirker som terror. Det er «gradert informasjon», ifølge PST.

Dombås kirke fra 1939 ble tegnet av arkitekten er listeført på Riksantikvarens liste over kirker med nasjonal, kulturhistorisk verdi:

Kirken ble innviet den 24. september 1939. Det er en korskirke med tårn over krysset. Kirken er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen. Kirken er malt innvendig og inventaret er laget av lokale håndverkere.

Dombås kirke i juni 2021. Den ødelagte kirken har stått som en balsamert bygning i temmelig lang tid, men kirkevergen spår nå at kirken kan bli gjenåpnet før jul i år. Våren 2023 hadde kostnaden for å reparere kirken etter påtenningen passert 40 millioner kroner. Foto: Bente Haarstad.

Arkitekt for Dombås kirke var Magnus Poulsson (1881–1958). Blant hans mest kjente verk er Oslo rådhus, som var et samarbeid mellom Poulsson og Arnstein Arneberg. Poulsson tegnet også Bærum rådhus og syv andre kirker, for å nevne noen av hans verk.

Arkitekten tegnet også altertavlen, som ble malt av kunstneren Greta Thiis. Altertavlen ble svært skadet i brannen, viser bilder til Pilegrimledens beskrivelse av kirken og tavlen:

Den venstre døren har fem små bilder av Jesu liv fra hans fødsel og fram mot påsken. Den høyre døren har fem små bilder som framstiller påskens hendelser fram til Jesus blir gravlagt. Det store bildet i midten framstiller den oppstandne og seirende Jesus Kristus. Han sitter på regnbuen med jordkloden under sine føtter. Han holder livets bok i venstre hånd, og med den høyre hånden velsigner han. Og om vi ser godt etter så er hele scenen plassert inn i et landskap som til forveksling likner på Gudbrandsdalen.

Etter brannen var det ikke mulig å se noe av altertavlen, men kanskje er også den reparert?

Gudstjenestene i menigheten på Dombas har de siste årene dels foregått ved Dombås Hotell, dels ved Dovre kirke, vel 12 kilometer unna, og noen også ved Eysteinkyrkja oppe på fjellet, på Hjerkinn, vel tre mil unna.

 

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.