Dombås kirke ble satt fyr på 20. februar 2020 og fikk store innvendige skader i brannen. Foto: Andre Lorentsen / NTB.

Den 29 år gamle mannen som i fjor som tente på Dombås kirke og senere forsøkte å sette fyr på Sel kirke, er dømt til tvungent psykisk helsevern.

I Nord-Gudbrandsdal tingrett ble mannen i mars dømt til fire år og to måneders fengsel. Mannen anket straffeutmålingen fra tingretten, og anken ble tatt til følge, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Mannen har erkjent at han tente på Dombås kirke natt til 20. februar i fjor. En måned senere, den 19. mars, forsøkte han å tenne på Sel kirke, noe han også har erkjent å stå bak.

Reparasjonsarbeidet på Dombås kirke er anslått å koste 35 millioner kroner, men 29-åringen er ikke dømt til å betale erstatning.

De sakkyndige uttalte i tingretten at de var i tvil om tiltaltes mentale tilstand, men konkluderte med at han ikke er psykisk syk.

Eidsivating lagmannsrett ba de sakkyndige gjøre en oppdatert vurdering av den tiltaltes mentale helse, noe som resulterte i en rettspsykiatrisk tilleggserklæring datert 15. juli 2021. Den konkluderer med at den tiltales samlede sykehistorie er forenlig med at han lider av paranoid schizofreni.

Aktor la i lagmannsretten ned påstand om at tiltalte dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern. Forsvareren sluttet seg til dette. Dommen var enstemmig.

29-åringen er opprinnelig fra Somalia, men har fått asyl i Norge etter at han kom hit i 2015. Den dømte har forklart at han tente på kirkene i sinne over at ingen var blitt straffet for koranbrenningen i Kristiansand i november 2019.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.