Slik så kirkeskipet i Dombås kirke ut etter brannen 20. februar. Foto: Simen Rudiløkken / NTB scanpix

28-åringen som nå tiltales for å ha tent på Dombås kirke og forsøkt å tenne på Sel kirke er somalisk statsborger. Politiet hevder at hans asylstatus er taushetsbelagt.

Mannen, som må møte for tingretten i august, har oppgitt at han ville hevne koranbrenningen i Kristiansand i fjor høst.

Somalieren ble pågrepet og fengslet i mars. Brannen i Dombås kirke skjedde 20. februar. Sel kirke ble forsøkt påtent 19. mars. Han har erkjent straffskyld.

Document avslørte at 28-åringen hadde et hevnmotiv:

«Han har oppgitt som grunn til handlingene at han var sint og forbannet fordi en norsk mann har satt fyr på koranen, uten at politiet har gjort noe med det.» het det i kjennelsen fra Hedmarken tingrett, som fengslet mannen med henvisning til gjentakelsesfare.

28-åringen har siden sittet fengslet og kommer ettter alt å dømme til å fortsette med det til hovedforhandling, opplyser hans forsvarer Ove Herman Frang til Document.

Nord-Gudbrandsdal tingrett har forhåndsberammet saken til 19. og 20. august. Tiltalen er ennå ikke offentlig, opplyser tingretten.

Norske riks- og lokalmedier har dels fremstilt 28-åringen som en lokal, ung mann fra Nord-Gudbrandsdal, og dels kun opplyst om hans bostedsadresse, «bor [..] i Nord-Gudbrandsdal» skrev for eksempel NTB. Bare et fåtall medier har opplyst om hevnmotivet.

Politiadvokat Lars Rune Ringvik i Innlandet politidistrikt opplyser at mannen er somalisk statsborger, men vil ikke svare på Documents spørsmål om hans asylstaus i Norge. Vi spurte blant annet om han var asylsøker, om han har fått innvilget asyl, avslag på asylsøknad, eller er kvoteflyktning. Ringvik henviser til at spørsmålene «er av en slik personlig art at de omfattes av taushetsplikten i politiet (politiregisterloven – bl a §§ 23 og 34.»

Document klaget avslaget på innsyn inn for Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, og henviste blant annet til at politiet ofte gir denne type informasjon til pressen.

I klagen henviste avisen til sakens offentlige interesse:

Jeg vil understreke at dette er en sak av stor offentlig interesse. Siktede har selv koblet handlingene han er siktet for opp mot en hendelse i Kristiansand som vakte nasjonal oppsikt. Politiets håndtering av koranbrenningen skapte store bølger helt opp på ministernivå, og endte med at politidirektøren trakk tilbake en politiordre. Koblingen denne saken synes å ha til hendelsen i Kristiansand aksentuerer viktigheten av at politiet viser størst mulig åpenhet.

Statsadvokatembetet avviste klagen. Å gi pressen innsyn i konkrete straffesaksdokumenter mens saken er under etterforskning, vil i alt overveiende tilfelle være i strid med de hensyn som begrunner taushetsplikten, skriver statsadvokat Arne Ingv. Dymbe:

De opplysningene det er bedt om knytter seg i liten grad til etterforskningen i den konkrete saken, men gjelder status i en eventuell forvaltningssak om opphold i Norge. Statsadvokatene er ikke klageinstans for nektelse av innsyn fra en eventuell forvaltningssak.

Heller ikke UDI vil opplyse om asylstaus, direktoratet henviser til personvernet.Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.