Motivasjon til dette innlegget er først og fremst det som skjer med SIAN-aktivist Marius Rasmussen. Jeg har fulgt SIAN siden jeg med sjokk oppdaga islams destruktive side for ca. 15 år siden. SIAN var de første jeg fant som sto opp imot ideologien, og det er de som utøver den mest kontroversielle opplysningsvirksomheten om denne. Blir SIAN-medlemmer behandla med hardere hånd enn muslimer?

Et skrekkinngytende eksempel

Det er måneder siden jeg første gang så en video som nå blir brukt imot Marius Rasmussen. Det var så vidt jeg klarte å se igjen dette innholdet:

«Hva sa du? Snakk om unger, ikke sant.» En større gutt sparka en mindre som lå på bakken. «Feite hore», sa 13-åringen som filma sin egen voldsutøvelse.

Gutten i karatedress gråt: «Vær så snill, ikke slå meg!» Mer fortvila gråt, og den som sparka, sa: «Jeg dreper deg.» «Nei», sa gutten på bakken og vrei på seg. «Ikke gråt», sa den største på kebabnorsk.

Gutten holdt venstre hånd opp for å beskytte ansiktet og fortsatte med: «Vær så snill.» Den eldre gutten svarte: «Jeg sverger; jeg dreper deg.» Nye spark og trusler om å drepe.

«Du skal få sparkesykkelen min», svarte offeret, reiste seg og bad om unnskyldning.

 «Kyss skoen min», kommanderte overgriperen. «Hvis du lover å ikke sparke meg», svarte den yngre og la seg på kne. «Kyss skoen min, din feite hore», er det siste jeg klarte å oppfatte.

Denne videoen ble filma av voldsutøveren og lagt usensurert ut på Instagram-kontoen «Rasisme i Norge». Marius Rasmussen delte en sladda versjon, og 28. mars måtte han i retten for å ha gjort som mange andre, men som ikke har blitt straffeforfulgt. Aktor har bedt retten om å dømme Marius til å betale oppreisningserstatning til både voldsoffer og gjerningsmann fordi han har gjort begge til offentlig skue. Politiet har ikke straffeforfulgt den muslimske aktøren bak Rasisme i Norge, som har 45.000 følgere, og som åpenbart brøt straffebudet da de publiserte usladdet video. Dette underbygger at prosessen mot Marius er av politisk art. Aktor la ned påstand om 90 dager i fengsel for at Marius delte den sladda videoen. Er dette særbehandling av et SIAN-medlem?

Bruk av forsvarsspray
Dette er ikke den eneste absurde tiltalen mot 35 år gamle Marius Rasmussen. For to andre hendelser soner han nå 120 dagers fengselsstraff og har i tillegg erstatningskrav mot seg.

 «Søndag 19. desember 2021 ca. kl. 15.00 i Fridtjof Nansens plass 1 i Oslo skulle sikkerhetsvakt Thomas Ljungqvist slukke et bål som brant utenfor Oslo rådhus», står det i dommen, som konkluderer med at kroppskrenkelsen er grov, særlig fordi den har hatt til følge sterk smerte, og for øvrig fordi den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall. Den konklusjonen kan jeg ikke si meg enig i. Der var en foranledning, og overfallet ser ut til å være Ljungqvist sitt initiativ.

Situasjonen er at SIAN brenner fire koraner utenfor Oslo rådhus fordi det var kommet nye forskrifter som ville hindre at SIAN fikk demonstrere innenfor Oslo kommune, et forbud SIAN-leder Lars Thorsen mener er ulovlig. Han ønsker seg politikere som ivaretar norske verdier, ikke et samfunn der islam blir satt foran både Grunnloven og menneskerettigheter.

De fire koraner brant liflig ved hjelp av lette vindkast på den nesten folketomme, steinkledte plassen en desemberdag. «Det islamske barbariet går opp i flammer», sier et SIAN-medlem mens klokkene kimer. Mens SIAN-medlemmene dytta de fire bøkene sammen til ett bål, kom to menn med ordet Security på ryggen ut med hver sin lille bøtte med vann. Marius står bøyd over bålet da en av mennene dytter ham i ryggen. Vi kan tydelig se mannens muskler bruke kraft mot Marius sin rygg. Kjapt tar Marius fram forsvarssprayen med høyre hånd og sprayer mannen i ansiktet. Mannen beveger seg etter det oppreist og rolig og skvetter vann på bøkene. Det er ikke slik avslappa kroppsholdning jeg forventer av en mann med smerter i øynene.

Ifølge retten er det ikke i tvil om at det var tale om forsettlig vold utøvd for å hindre tjenestehandlingen. Hvilken tjeneste? Ifølge Lars Thorsen var ilden ca. 2 meter unna rådhuset sin tomtegrense. Videoen viser at Rasmussen på et tidspunkt stilte seg rett foran – og svært nær – Ljungqvist da Ljungqvist forsøkte å komme til for å slukke et av bålene. Ljungqvist har forklart at tiltalte lente kroppsvekten sin på ham for å skyve ham vekk. Denne forklaringen støttes fullt ut av videomaterialet, mener retten. For meg ser det ut som om Rasmussen vil beskytte Thorsen, som sitter på huk framfor de to. Rasmussen gjør ingen bevegelser mot Ljungqvist før Ljungqvist dytter til ham. Da tar Rasmussen etter sprayen han har i høyre lomme og sprayer Ljungqvist i ansiktet. Ifølge norsk rett skal enhver rimelig tvil komme tiltalte til gode og frifinnes. 

Retten kom med et annet merkelig argument. Den la vekt på at bålet kunne være til fare for et juletre i nærheten – og barn. Juletreet sto minst 20 meter unna, og vinden blåste vekk fra treet. Det var et barn sammen med sine foreldre som passerte. Jeg har aldri sett noen være redd for så små flammer på et så til de grader trygt område med så få folk. SIAN-medlemmene hadde full kontroll over de brennende bøkene, så det var absolutt ikke behov for slukningshjelp. Tiltaket må ha hatt en annen begrunnelse. Forsvaret påpekte også at dette var utenfor vaktene sitt ansvarsområde.

SIAN-aktivister lever farlig, og derfor er det lett å forstå Rasmussen sin reaksjon. Det finnes utallige eksempler på at SIANs motstandere ikke går av veien for å ty til vold. 

Det er verd å merke seg at retten anerkjenner SIANs rett til å holde demonstrasjoner, uavhengig av om de er varslet eller ikke. 

«Ljungqvist ble påført en netthinneskade som medførte smerter og lyssensitivitet», står det i dommen. Langtidsskadene kan være sanne, selv om det ikke var tegn på skade i gjerningsøyeblikket.

Forsvarer har anført at handlingen er straffri som følge av nødverge – at det ble sprayet for å forsvare seg mot angrep på ytringsfriheten og på tiltalte personlig. 

Marius Rasmussen har brukt forsvarsspray en gang til. Den 4. mars 2022 sprayet han Dzevat Aslani i ansiktet to ganger med en rød forsvarsspray. Hovedforhandling ble holdt 23. og 24. mai 2022. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig. I forbindelse med at en av representantene for SIAN klargjorde et «bål», kom fornærmede forbi. Han hadde ikke tilknytning til den aktuelle moskeen, men kom fra fredagsbønn i en annen moske. Han ønsket ikke at Koranen skulle brennes, og gikk derfor bort og tok med seg Koranen. Det oppsto en diskusjon mellom tiltalte og fornærmede, som sa «da må du slåss med meg» eller lignende. Fornærmede ble etter hvert bedt om å gå vekk, hvorpå fornærmede på et tidspunkt sa «nå ber du om bråk». Kort tid etter dette sprayet tiltalte forsvarsspray på fornærmedes ansikt og klær. Fornærmede forble på stedet etter sprayingen, fremdeles med Koranen i hånden. En annen tilstedeværende person sa at han skulle ta seg av fornærmede og at SIAN-representantene kunne gå. Etter dette, idet fornærmede gikk mot tiltalte, mens den andre personen forsøkte å holde ham tilbake, sprayet tiltalte på fornærmede en gang til. Deretter var det noe ytterligere ordveksling før SIAN-representantene dro fra stedet. Ovennevnte hendelsesforløp anses bevist utenfor rimelig tvil. Det er på det rene at spraying med forsvarsspray mot ansikt utgjør en kroppskrenkelse i henhold til straffeloven § 271, og det er heller ikke tvil om at sprayingen ble gjort forsettlig. Mitt spørsmål er: Har «fornærmede» medansvar for det som skjedde?

Dom:

I dommen står det blant annet:

Tiltalte er en 34 år gammel mann, som tidligere er straffet flere ganger. Det skal nå utmåles straff for grov kroppskrenkelse, vold mot offentlig tjenestemann samt ordinær kroppskrenkelse. Det bærende for straffutmålingen er overtredelsene av straffeloven § 155 og § 272, jf. § 271. For voldslovbrudd av denne karakter er det klare utgangspunktet ubetinget fengselsstraff av en viss lengde. Så vel allmennpreventive, som individualpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende.

Jeg spør: Kan det gjøres allmennpreventive tiltak i dette som klart er en kulturkonflikt? 

Marius Rasmussen ble dømt til å betale erstatning for ødelagte gjenstander til Koranens redningsmann med et beløp fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til 11.900 kroner. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige, fastsatt etter rettens skjønn. 

I rådhussaken legger retten til grunn at Rasmussen har krenka offentlig tjenesteperson under utførelse av tjenesten. Jeg spør: Hørte det til tjenesten å slokke et ufarlig bål utenfor vedkommendes område? I det andre tilfellet var det «den krenka» som gikk til aksjon mot SIAN-aktivistene. Jeg er mer usikker på å forsvare Rasmussen sin bruk av forsvarsspray i det tilfellet. Retten mener det er skjerpende at det ble sprayet to ganger, og særlig siden handlingen skjedde etter at tiltalte hadde fått kunnskap om at det var opprettet straffesak for sprayingen den 19. desember 2021.

Dommen endte på 120 dagers fengselsstraff og kr 25.000 i oppreisning til Ljungqvist samt saksomkostninger til staten med 3000 kroner. 

Marius fikk ikke fotlenkesoning fordi han delte videoen med gutten i karatedrakt. Hunden, det kjæreste han har, fikk han beskjed om at han kunne ta bak huset og skyte.

Likhet for loven?

Voldtekt av ei jente fikk nylig 60 dagers fengselsstraff. Ville jenta fått fengselsstraff dersom hun hadde brukt lovlig forsvarsspray? 

Nordmenn har flere ganger blitt beskyldt for å være på feil sted til feil tid når utlendinger har utsatt dem for vold.

Drapsforsøket mot fem SIAN-medlemmer 2.7.22 blir gjerne kalt for trafikkuhell. Alternativ medier fulgte hele hendelsen med video. Jeg satt hjemme og så dramaet på direkten. Etterpå har jeg blitt fortalt at flere biler fulgte etter de to damene som klarte å velte SIAN-bilen. En drosje kjørte forbi og jubla over «uhellet». Voldsutøverne fikk betalt for ødelagt bil av sin heiagjeng. Anneli og Ronny Rønning har ikke blitt avhørt i saken, enda de var tett på og filma hendelsen. Marius filma den ene av de to damene. Hun bar kniv og sa. «Jeg skal skyte dem». Damene «lykkes i» å påføre Rasmussen 4 knekte ribbein og punktert lunge da bilen deres velta. Fanny Bråten fikk brukket rygg. Hvilken dom får de to kvinnene med klare drapsmotiv og årsak til alvorlige kroppsskader? Foretok de handlingen i selvforsvar?

Rasmussen soner nå i et fengsel der han har vært utsatt for 10 overfall, 6 av dem med stikkvåpen. Hver gang han viser seg utenfor cellen, er det noen som demonstrerer at de vil skjære over halsen hans. Av det han har fått muligheter til å fortelle omverdenen, kjenner han seg ikke trygg på at betjeningen gjør sitt beste for å ivareta hans rettigheter som innsatt. I en posting på Facebook skreiv han bl.a. 20.1.23: «Når folk forsøker å drepe en på åpen gate og hjemme i mitt eget hjem, hvorfor skulle de da ikke prøve når de blir tvunget til å bo med meg på en trang avdeling der flere allerede sitter og soner for drap? Jeg får nå daglig oppringninger fra innsatte i fengselet som lurer på når jeg kommer, hvordan de gleder seg til å ta mitt liv og hvordan de skal gjøre det.»

Noen alarmerende perspektiver

I SIAN har Rasmussen funnet en meningsfull aktivitet. Han ser hvordan en fremmed kultur får bre seg med støtte fra våre autoriteter og medier. Jeg har studert islam i flere år, og har vanskelig for å forstå at ikke de ansvarlige tar tak i problemene som følger med islam. Volden som kommer med den, har vært tydelig siden dens opphav, og nå blir den mer og mer utbredt i Norge. Noen ser Sverige som fortapt. Nylig har det kommet to bøker, en om Det muslimske brorskapets representasjon i organisasjoner i Sverige, og Carl Schiøtz Wibye har nylig skrevet «Midtøsten midt iblant oss». Hvorfor er det de færreste av oss som ser – eller tør å si noe om – dette? Det er ikke vanskelig å finne Det muslimske brorskapets mål om verdensherredømme for Allah.

Kanskje det aller mest sjokkerende for meg var noe jeg fikk vite i forbindelse med Marius-sakene: Den voldsutøvende gutten i videoen er etnisk norsk, men atferden hans er islamsk. Fakta er at noen norske ungdommer tilpasser seg den islamske kulturen for å høre til i områder med stor innvandring. Kan det bli verre?

 

Av Marie Rørvik

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.