Foto: Morten Holm / NTB

Et forbud mot å slippe ut septik fra fritidsbåter i Oslofjorden kan snart være en realitet. Forslaget møter motstand, da flere hundre tusen båteiere vil rammes.

– Båtfolk må også betale for kloakken som vi andre må gjøre. Alle må bidra til at vi skal få en renere Oslofjord, sier ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap), ifølge NRK.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler nå et forbud mot tømming av /septik/kloakk i fjorden, etter å ha utredet konsekvensene for fritidsbåteiere, kommuner og havneansvarlige, beretter NRK.

Hvaler lever i stor grad av båtturister om sommeren. Ordføreren har i flere år kjempet for et for kloakkforbud. Hun mener at tømmestasjoner ikke bare er et offentlig ansvar.

– Jeg og flere andre ordfører har foreslått for ministeren at det må være et felles regelverk for hele Oslofjorden, og at det må komme et forbud mot å slippe septik direkte ut av fjorden.

Ifølge sjøfartsdirektoratet finnes det 948.000 fritidsbåter i Norge. 349.000 av dem er registrert i region Øst

I dag kan kloakken fra båtene gå rett i sjøen så lenge de er over 300 meter fra land.

Foreslår at eldre båter må bygges om

Direktoratene foreslår at den nye forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2023. De anbefaler et forbud og skisserer to løsninger:

*Et generelt forbud mot tømming av kloakk i Oslofjorden.

*Et krav om at alle båter er rigget slik at de kan tømme septik i tømmestasjoner.

For mange med eldre båter betyr det et pålegg om ombygging, hvis båten ikke har anlegg for å tømme kloakk.

Det kan koste båteiere dyrt dersom man må bygge om båten. Ifølge generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith, varierer kostnaden fra 15.000 kroner og oppover.

– Holdningen til å bygge om båter er til stede, men det er ikke alle båter som kan bygges om dessverre. Skal man lovregulere dette må man ta hensyn til større og mindre båter, sier Smith.

Dersom forbudet blir en realitet er det fremdeles uvisst hvordan det skal kontrolleres.

Krever flere tømmestasjoner

I dag er det kun 42 tømmestasjonen langs Oslofjorden. Smith mener det ikke finnes kapasitet til å ta imot kloakken på land.

I utredningen gjort av Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet kommer det fram at det er for få og for lang strekninger mellom tømmeanleggene som er etablert i dag.

Det er kommune selv som må tilrettelegge for nye tømmestasjoner.

I Moss kommune finnes det kun én tømmestasjon. Det betyr at folk nærmest må ut av kommunen for å tømme, ifølge leder i Moss motorbåtforeningen Geir Foldvik.

Han mener også at kostnadsspørsmålet kan føre til at folk må tenke alternativt.

– Når man begynner å snakke om 100.000 kroner så er det snakk om mye penger. Hvis det er snakk om en gammel båt så kan det jo fort bety at folk selger eller bytter båten. Men først må man få tømmestasjoner. Det er det viktigste, sier Foldvik.

–La båtfolket være i fred

Det var en våken Document-leser som gjorde redaksjonen oppmerksom på denne saken. Han mener kravet fra myndighetene er helt urimelig, da det offentlige slipper ut langt større mengder septik i fjorden enn det fritidsbåtene bidrar med. Han kommenterer det slik:

Ved store nedbørsmengder går råkloakken fra Oslo, Bærum og Asker rett i fjorden før den kommer til Slemmestad, der det er snakk om tusenvis av kubikk i løpet av året.
Sørenga, Lysaker, kadettangen og Kalvøya er noen av badeplassene der verdiene av tarmbakterier i dagene etter et skybrudd et så høye at det frarådes å bade.Dette for å sette kravet til båtfolket i perspektiv.Det «lille» folk i båter kvitter seg med i løpet av noen få sommeruker, er ikke målbart i den store sammenhengen.
Tiltaket står ikke i forhold til konsekvensene dette medfører. La båtfolket være i fred, skriver Document-leseren.
Et slikt forbud, med krav om at fritidsbåter må ombygges for sekssifrede beløp, vil uansett kunne sette en stopper for svært mye av det båtlivet mange i dag setter stor pris på.

Bestill fra Document forlag:

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.