I en tid hvor Gahr Støre-regjeringen får mye og fortjent tyn, er det innimellom på plass også med litt ros. «Æres den som æres bør».

Miljøvernminister Espen Barth Eide opplyste mandag at Regjeringen kommer til å annulere Miljødirektoratets nekt av ny E6 gjennom Lillehammer. Tirsdag stadfestet statsminister Jonas Gahr Støre at europaveien blir bygd slik Stortinget har bestemt og Nye Veier planlagt.

Dermed har Regjeringen satt skapet på plass. De som ønsker å sabotere demokratiske beslutningsprosesser med Stortinget som siste instans, har fått sitt pass påskrevet. Sabotørene av arbeidet med å knytte landet sammen ved et bedre, sikrere og raskere veinett, er også effektivt satt på plass av Regjeringen.

E6 er landets mest sentrale ferdselsåre. Veien skal etter hvert bli firefelts mellom Steinkjer og Oslo. Strekningen fra Oslo gjennom Romerike er delvis seksfelts. For deler av strekningene mellom Lillehammer og Trondheim holder det med tre felt, som i virkeligheten er fire felt vekselvis. Arbeidet med å gjøre E6 firefelts fra Trondheim til Ulsberg går mot sin fullføring. Da gjenstår strekningen derfra sørover og over Dovre til Kvam i Gudbrandsdalen.

Pluss ny trasé gjennom Lillehammer. Her legges veien om sørfra med ny bru over Lågen og en 4 kilometer lang tunnel til nordsiden av Dølabyen. Det fjerner støyen for tusenvis av mennesker – en stor seier for miljøet, vil mange si.

Men ikke alle. Av en eller annen grunn har en del av Lågendeltaet status som naturreservat. Det er der den nye brua skal gå. Men mudderbankene i elveoset er ikke naturskapt – de er menneskeskapt som følge av kraftutbygging og varierende vannstand i Mjøsa. Det dreier seg slett ikke om noe «urørt naturområde». Det var ingen mudderbanke i elvedeltaet da Skaperen designet Gudbrandsdalen.

Villedningskampanjene fra hovedstadens lune salonger har lenge hatt Aftenposten som hovedemissær. Avisen rekrutterer både redaktører og journalister fra Natur og Ungdom. En av dem hevdet i en kommentar i avisen at ny bru vil ramme «den sterkt truede knekkanden».

Denne bløffen avsløres av Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen, som i et innlegg i Aftenposten påviser at det ikke finnes en eneste knekkand i Lågendeltaet naturreservat.

For snart 45 år siden ble det diktet opp ikke-eksisterende forekomster av planter og fugler da Biri travbane var under planlegging et par mil lenger sør. Også da gjorde miljøinstanser anskrik mot folkevalgte organer, men miljøvernminister Gro Harlem Brundtland skar igjennom ved å flytte travbanen 50 meter. Slik var det også da Vikingskipet ble bygd ved Akersvika på Hamar. Heller ikke ny E6 gjennom området har skremt bort fuglene. Det er fortsatt et rikt fugle- og planteliv også på Biri – travbanen til tross.

Det er en demokratisk utfordring at byråkratiske særinteresser torpederer vedtak som er forankret i solide prosesser og besluttet av folkevalgte organer. Og det er mønstergyldig at Regjeringen for en gangs skyld ikke kneler for byråkratiet. Geskjeftige folk hos statsforvalterne er en annen demokratisk utfordring. Synsingen derfra med tilsidesetting av demokratiske organers vedtak hører ikke hjemme i et velfungerende demokrati. Deres makt bør begrenses til legalitetskontroll – å påse at kommunale vedtak er lovlige.

E6 gjennom Gudbrandsdalen handler ikke om at Oslo-folk kan komme seg raskere til hytta på Hafjell og Kvitfjell, men om hvordan landets viktigste eksportvare etter olje og gass kan transporteres. Så god som all laks som produseres ved kysten mellom Sunnmøre og Salten har E6 som transportvei ut til markedene på Kontinentet og til oversjøiske flyruter.

Vadefugler finner nok et annet yndlingssted – det er verre for trailersjåførene.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.