Vaktsjefen på Helge Ingstad fikk kort tid før rettssaken tilbud om å tilstå etter påtalemyndighetenes tiltale. Den nå 33 år gamle vaktsjefen nektet dette, og han nektet også straffeskyld da rettssaken åpnet i Bergen tinghus, mandag.

– Det ble i forkant av hovedforhandling gitt den tiltalte tilbud om tilståelse og en forenklet rettergang, men det har ikke den tiltalte ønsket, sa statsadvokat Benedikte Høgseth under innledningsforedraget i rettssaken i Hordaland tingrett mandag.

På tiltalebenken sitter KNM Helge Ingstads vaktsjef på tidspunktet for kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018. Da retten ble satt, erkjente 33-åringen ikke straffskyld etter tiltalen. (NTB)

Forsvarerne til den tiltalte vaktsjefen mener han urettmessig er blitt hengt ut som syndebukk.

Vaktsjefen som hadde ansvaret for fregatten da ulykken skjedde, hadde gått på vakt et drøyt kvarter tidligere. Foruten det faste mannskapet på broen, hadde vaktsjefen også med seg to som var under opplæring, og det var én av dem som faktisk styrte fregatten.

Når straffesaken etter ulykken starter i Hordaland tingrett mandag, er det bare vaktsjefen som sitter på tiltalebenken, tiltalt for uaktsom forvoldelse av sjøskade og for brudd på militær straffelov om skjødesløshet i tjenesten.

– Min klient kommer ikke til å erkjenne straffskyld etter tiltalen når saken starter, sier forsvarer Christian Lundin til NTB, og fortsetter:

– Han føler på mange måter at han er blitt uthengt som syndebukk etter ulykken. Det er nødvendig å se på årsakene til at han misforsto situasjonen. Det var flere andre sentrale aktører som begikk grove feil, og det var betydelige systemfeil. (NTB)

– Logisk tiltale

Aktor Benedikte Høgseth bestred denne fremstillingen i mandagens åpningsforedrag.

Høgseth stilte spørsmål om det er i tråd med god sjømannsskikk ikke å ta i bruk navigasjonshjelpemidler eller senke farten selv når det hadde kommet flere signaler om alvorlig fare for kollisjon.

– Tiltalen er en logisk og nøktern konsekvens av at han handlet i strid med god sjømannsskikk, sa Høgseth.

Aktor mener at vaktsjefens handlinger ikke er resultat av systemsvikt, men av selvstendige vurderinger han gjorde. (Haugesunds Avis)

Høseth viste også til at staten ved Forsvaret har akseptert et forelegg.

– Det ligger implisitt i det en akseptering av at en eller flere på broen har opptrådt uaktsomt i sammenstøtet med Sola TS, sa Høgseth.

I innledningsforedraget avviste hun også kategorisk at det var en større systemsvikt som lå bak ulykken. Hun mener det blant annet bygger på en misforståelse av havarikommisjonens rapport om forliset og forslagene om forbedring av Sjøforsvarets rutiner. (Haugesunds Avis)

Forsvarer Christian Lundin sier hans klient ser frem til å kunne få lagt frem sitt syn i retten.

– Det er klart han gruer seg til saken, den er en kjempestor belastning for ham. Samtidig ser han fram til at saken kommer i gang så han får gitt sin versjon av hva som skjedde, sier forsvarer Lundin til NTB.

– Han erkjenner selvsagt at han har gjort en feilvurdering, men det er de bakenforliggende årsakene som gjør at han gjør den feilvurderingen, som gjør at han ikke skal straffedømmes. Her er det en betydelig systemsvikt i forskjellige systemer, sier Lundin.

Den tiltalte vaktsjefen får i Bergens Tidende støtte for sitt syn av jussprofessor Sigmund Simonsen:

– Når flere feil er begått av flere personer, kan det være mest naturlig å legge ansvaret på rederiet, sier Simonsen til BT.

Fakta om Helge Ingstad-saken (NTB):

* Rettssaken mot vaktsjefen om bord på fregatten KNM Helge Ingstad startet mandag. Hordaland tingrett har satt av åtte uker til behandlingen.

* Den 33 år gamle vaktsjefen er tiltalt for uaktsom forårsakelse av sjøskade, samt brudd på den militære straffeloven. Statsadvokaten mener uaktsom navigering var hovedårsaken til at KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola nær Stureterminalen i Øygarden i Hordaland natt til 8. november 2018.

* Da rettssaken startet, nektet vaktsjefen straffskyld etter tiltalen.

* Aktoratet hevder objektive forhold taler for at vaktsjefen burde ha handlet annerledes og har på det grunnlaget tatt ut tiltale.

* Forsvaret var selvassurandør for fregatten til flere milliarder kroner og har ikke varslet noe erstatningskrav i forbindelse med straffesaken.

* Tidligere har Forsvaret vedtatt og betalt en foretaksstraff på 10 millioner kroner.

* Tankskipsrederiet Twitt Navigation Limited, som eier tankskipet TS Sola, aksepterte i februar i fjor å betale 235 millioner kroner i et forlik med Forsvarsdepartementet. Til gjengjeld gikk staten ved Forsvarsdepartementet med på å trekke et søksmål mot eieren. Staten gikk også med på å trekke alle framtidige og nåværende krav overfor tankskipseieren.

Aktor: Vaktsjefen blir ikke gjort til syndebukk etter Helge Ingstad-ulykken (Haugesunds Avis – betalingsmur)

Forsvarer mener KNM «Helge Ingstad»-vaktsjefen blir syndebukk. Nå får han støtte av jussekspert. (Bergens Tidende – betalingsmur)

Les også:

Åpenheten sank sammen med KNM «Helge Ingstad»

Kjøp bøker fra Document!

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.