Åpenheten sank sammen med KNM «Helge Ingstad»

Mindre enn ti år etter at Marinens stolthet ble sjøsatt som en av Forsvarets største investeringer, har Forsvarsmateriell lagt ut skipet på konkurranse for opphogging på den offentlige anbudsplassen Doffin. Samtidig slår Forsvaret fast at 53 av 88 sikkerhetsbarrierer ble brutt da KNM «Helge Ingstad» forliste.