Riksadvokaten har beordret statsadvokatembetet i Hordaland, Sogn og Fjordane om å ta ut tiltale mot vaktsjefen på fregatten KNM «Helge Ingstad» for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov.

Statsadvokatembetet bekrefter overfor NRK at tiltale er tatt ut.

Vaktsjefens forsvarer vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Jens Jahren, leder i Befalets fellesorganisasjon, sier at det er snakk om at en ung person med lite erfaring er satt til en krevende jobb. Han mener tiltalen er et eksempel på at ansvaret blir plassert langt nede i en organisasjon: Ved systemfeil bør ikke ansvaret legges på enkeltpersoner.

Fire personer har hatt status som mistenkt i saken; losen og kapteinen på tankskipet, vaktsjefen på fregatten og operatøren på Fedje sjøtrafikksentral.

Nå risikerer vaktsjefen på fregatten å bli straffet for kollisjonen mellom fregatten og tankskipet utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden natt til 8. november 2018. For de andre mistenkte henlegges saken, skriver NRK.

Statens havarikommisjon har kritisert Sjøforsvaret for manglende opplæring av mannskapet.

– Dersom besetningen hadde hatt en annen kompetanse og bedre trening, ville de hatt bedre forutsetning for å berge fartøyet, sa avdelingsdirektør Dag Liseth, ifølge NRK.

Forsvarsdepartementet skal også være varslet om at riksadvokaten mener det er grunn til å ilegge foretaksstraff etter kollisjonen. Forsvarsdepartementet er gitt frist til 20. mai med å svare.

Document skrev i 2020 om forliset:
Det pinligste forliset siden «Wasa» i 1628

Det var ikke noe galt med det tekniske utstyret, med manøvreringsegenskapene, navigasjonsradaren og/eller kommunikasjonssystemene på KNM «Helge Ingstad». Forsvarets interne rapport om ulykken, som ble lagt frem 11. august, har undersøkt totalt 88 sikkerhetsbarrierer som skal forhindre denne typen ulykker. Forsvaret mener at 53 av disse ble brutt, men bruddene gjengis ikke i detalj. Man kan imidlertid slå fast at det var noe veldig galt med Sjøforsvaret og med samvirket mellom de syv personene som Sjøforsvaret hadde gitt kommando på broen, hvor opplæring var i gang. Det er sannsynligvis derfor saken er forbundet med mye tåke og pinlig taushet, mens Kreml ennå ikke har sluttet å le høyt av hendelsen.

Les hele artikkelen fra Kent Andersens penn:

Åpenheten sank sammen med KNM «Helge Ingstad»

Les også:

«Helge Ingstad» slepes til opphugging

 

Kjøp Kents bok her!


Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.