NTB

Vaktsjefen på Helge Ingstad vil igjen nekte straffskyld i ankesaken. Ulykken kostet Norge en fregatt til 4,3 milliarder kroner og svekket hele forsvarsevnen.

I tingretten ble den unge offiseren funnet skyldig og dømt til 60 dagers betinget fengsel for uaktsom navigering da fregatten Helge Ingstad kjørte inn i det Equinor-innleide tankskipet Sola TS natt til 8. november i 2018. Ingen menneskeliv gikk tapt i kollisjonen.

Vaktsjefen har erkjent en feilvurdering av lys og forhold da fregatten kolliderte med tankskipet i mørket i Hjeltefjorden nordvest for Bergen, men ikke at feilen var så stor at han skal straffes.

Mandag starter ankebehandlingen av saken i Gulating.

Nekter straffskyld

– Klienten erkjenner ikke straffskyld fordi han gjorde så godt han kunne og fordi han på grunn av en rekke forhold ble værende i en uriktig situasjonsforståelse, sier forsvarer Christian Lundin til NTB.

Det skulle gå over fire år etter ulykken før straffesaken fikk sin behandling i tingretten. Som den eneste det ble tatt ut tiltale mot, mente påtalemyndigheten at vaktsjefen burde dømmes til 120 dagers fengsel og med en prøvetid på to år. Rettens halvering av straffen var likevel ikke nok for den tiltalte. Han anket dommen, og i juli bestemte Gulating lagmannsrett at anken skulle behandles.

– Han får en ny mulighet til å oppnå det han mener er riktig, nemlig at han frifinnes, uttalte den andre av vaktsjefens to forsvarer, advokat Tom Sørum, til Bergens Tidende da anken ble levert før sommeren.

Ifølge Sørum er det flere uavklarte rettslige problemstillinger i saken.

Eneste tiltalte

I forkant av saken, og under den flere måneder lange behandlingen i tingretten, uttalte flere at de mente det var urimelig at det bare satt én person på tiltalebenken. Vaktsjefen har ikke mistet jobben i Sjøforsvaret som følge av ulykken, og ble av flere vitner i tingretten berømmet som en dyktig offiser og sjømann.

Sjefen for hele Sjøforsvaret, Rune Andersen, vitnet i retten og sa han hadde tillit til rettsvesenet, men at han mente årsaken til den dramatiske og svært kostbare kollisjonen lå på et systemnivå i Forsvaret. Han mente ansvaret ikke burde legges på skuldrene til den unge vaktsjefen som nettopp hadde gått på vakt den aktuelle natta.

– Jeg skulle helst sett at han ikke gjorde det, svarte Andersen da Bergens Tidende spurte sjøforsvarssjefen om hva han tenkte om at vaktsjefen satt som tiltalt i en straffesak etter forliset.

Aktor refset

Statsadvokat Benedicte Høgseth kritiserte i prosedyren Andersen for at han hadde kommet med antydninger om at Sjøforsvaret i fremtiden måtte vurdere hvilken informasjon de skulle dele med påtalemyndigheten hvis det kunne ende med tiltale og dom mot enkeltpersoner.

En av meddommerne i tingretten hadde selv bakgrunn fra Forsvaret. Han erklærte seg uenig med flertallet i dommerpanelet og mente den ganske unge vaktsjefen ikke kunne klandres for ulykken. I tillegg til at han skulle være ansvarlig for nattseilasen gjennom den trafikkerte Hjeltefjorden og forbi oljeterminalen på Sture, hadde han den aktuelle natten også ansvaret for opplæring av nytt personell på broen på fregatten.

Mens den fullastede oljetankeren kom fra sammenstøtet med mindre skader, havarerte fregatten i fjæresteinene ved Stureterminalen i Øygarden og sank. Skipet til en verdi av 4,3 milliarder kroner var også en del av Norges bidrag til den stående Nato-styrken i Nord-Atlanteren.

I mai i år ble det kjent at vraket av fregatten var solgt som skrapmetall for 18 millioner kroner.

Villfarelse

Tiltalen og rettssaken vakte betydelig oppsikt da den gikk i tingretten i vinter. Advokat Christian Lundin sier hele saken er prinsipiell og avviser ikke at den kan gå helt til Høyesterett.

– Saken er prinsipiell fordi det er en storulykke der en rekke medvirkende faktorer var årsak til ulykken og at tiltalte ble værende i en faktisk villfarelse, sier Lundin.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.