Vaktsjefen som var på vakt da milliardfregatten Helge Ingstad forliste i 2018, er dømt til 60 dagers betinget fengsel. Sjøforsvaret sier han får fortsette.

Hordaland tingrett gir aktoratet støtte i at vaktsjefens uaktsomme navigering er hovedårsaken til at Helge Ingstad forliste etter å ha kollidert med tankskipet Sola TS.

Meddommeren med bakgrunn fra Forsvaret tok dissens og mente at vaktsjefen ikke kunne klandres for ulykken. Han mener vaktsjefen ikke hadde kompetanse til å lede en seilas mens han også lærte opp nye vaktsjefer. Flertallet er ikke enig.

– Han tar dommen tungt og er skuffet over resultatet. Han mener det er uriktig å klandre ham alene for ulykken sier mannens forsvarer, advokat Christian Lundin.

Han sier de nå skal vurdere grundig om dommen skal ankes.

Får fortsette i tjeneste

Sjøforsvarssjef Rune Andersen sier til NTB at den domfelte mannen er en dyktig offiser, at han får fortsette i tjeneste, og at han kan bli vaktsjef igjen hvis han ønsker det og blir klarert.

– Hvis han ønsker å gjenoppta også den delen av tjenesten, vil det være naturlig at han klareres på nytt og går gjennom et opplegg som også er endret siden ulykken, sier Andersen til NTB.

Han sier at Sjøforsvaret forsøker å ta vare på den tidligere vaktsjefen nå.

– VI har hatt mye støtte mobilisert rundt besetningen og vaktsjefen spesielt. Vi har ekspertise på å håndtere slike hendelser, men noe av det viktigste har vært kollegastøtte og å bli tatt vare på av sine kolleger, sier Andersen.

– Har det tøft

Den tidligere vaktsjefen er den eneste som ble tiltalt for forliset. Han ble tiltalt for uaktsom forårsakelse av sjøskade og brudd på den militære straffeloven.

– Han har en veldig tøff periode nå. Han prøver å ta vare på seg selv med bistand fra familien, men synes det er tøft, sier Lundin.

Vaktsjefens forsvarer sier videre at tingretten ikke hørte på deres argumenter om at det var en systemsvikt i Forsvaret, og at flere gjorde store feil den natta da alt gikk galt.

– Vaktsjefen er skuffet over at tingretten ikke ser den totale situasjonen og tar tak i alle elementene som forklarer hvordan ulykken inntraff, sier Lundin.

Ba om dobbelt så lang straff

Da saken gikk i Hordaland tingrett, ba aktoratet om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for mannen.

Aktoratet har argumentert for at vaktsjefens uaktsomme navigering var hovedårsaken til at Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Det er en grundig og god dom der vaktsjefen er domfelt i tråd med påstanden om brudd på både sivil og militær straffelov. Vi ser at tingretten er enig med oss på alle sentrale punkter i bevisvurderingen, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til NTB.

Hun var aktor under rettssaken sammen med statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Retten ga ikke aktoratet medhold i påstanden om 120 dagers betinget fengsel, men kom fram til halvparten blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid.

– Vi har hele tiden vært klare på at det viktigste var å slå fast at det følger et personlig straffansvar for dette. Straffeutmålingen har vært av underordnet betydning, sier Høgseth.

– Store feil

Lundin sier at straffeutmålingen er underordnet også for vaktsjefen: Det viktigste for ham var å bli frikjent, noe han ikke ble.

Forsvarerne viste i retten til at det ble begått store feil både om bord i tankskipet og på sjøtrafikksentralen som hadde ansvaret for trafikken i Hjeltefjorden. I tillegg pekte de på systemfeil i Forsvaret.

– Vi er fornøyde med at retten deler vårt syn på at det var lite klander å rette mot Sola TS og sjøtrafikksentralen, sier Høgseth.

Hun understreker at det er Riksadvokaten som skal ta stilling til om dommen skal godtas eller ankes fra påtalemyndighetens side.

Mareritt

Forsvaret har tidligere akseptert en foretaksstraff for forliset, mens rederiet bak tankskipet har inngått et forlik.

I rettssaken forklarte vaktsjefen seg om forliset og sa at alle på broen fikk sjokk da de plutselig forsto at de var på kollisjonskurs bare sekunder før det smalt. De hadde gått ut fra at lysene de så fra Sola TS, var et fast objekt på land.

– De minuttene har jeg tenkt på, drømt om og hatt mareritt om flere titusentalls ganger, sa vaktsjefen i retten.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.