Christian Lundin (t.v.) og Tom Sørum er forsvarere for den tiltalte vaktsjefen på på fregatten KNM «Helge Ingstad».  Foto: Marit Hommedal / NTB

«Helge Ingstad»-saken ruller videre, og den tiltalte vaktsjefen på skipet tok torsdag et frustrert oppgjør med spørsmålene han fikk fra aktor. Vaktsjefen mener aktor bør dra ut på sjøen og se selv.

Saken etter «Helge Ingstad»-forliset er blitt temmelig  komplisert, og retten sliter med å skaffe seg oversikt over hva som eksakt foregikk forut for hendelsen den dystre novembernatten.

Document kan i dag bringe et nokså omfattende referat fra de pågående rettsforhandlingene. Der kommer det frem at den tiltalte vaktsjefen nå rett og slett er oppgitt over hvordan retten går frem.

NTB-Snorre Schjønberg melder om saken.

Vaktsjefen endte opp med å være den eneste tiltalte etter at fregatten F 313, KNM «Helge Ingstad», forliste som følge av kollisjonen med  Sola TS 8. november 2018.

Dette var en av Norges fem slike moderne fregatter, i dag har Sjøforsvaret kun fire igjen.

I retten blir vaktsjefen nå grillet av aktoratet.

Det bores i hva slags ansvar vaktsjefen hadde for å skaffe seg oversikt over situasjonen på broen og i farvannet da han tok over. Det gjorde han åtte minutter før ulykken skjedde.

Aktoratet lurte blant annet på hvordan han ikke fikk med seg at styrbord utkikk manglet. Dette er en post som alltid skal være bemannet. Utkikkeren var nede og spiste nattmat, noe avtroppende vaktsjef hadde godkjent.

– Dra ut på natta og se selv

Aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta, ga uttrykk for at det nærmest var uforståelig at vaktsjefen ikke så at det manglet en person på broen. Han stilte flere spørsmål om dette og viste til at retten på befaring på en lik fregatt hadde sett hvor kort avstand det er fra vaktsjefs plass til styrbord utkikk.

– Hvis dere skal forstå dette, må vi nesten dra ut og se hvordan broen ser ut på natten, sa vaktsjefen.

Forsvarerne ønsket en befaring på natta for å gi inntrykk av hvordan det var på broen før kollisjonen, som skjedde klokka 4.01.15. Alt lys er skrudd av på broen på natta for ikke å skade nattesynet. Det står også en stol mellom dem, forklarte vaktsjefen.

Forsvarene mener aktoratet kan takke seg selv for at de ikke helt forstår hvordan situasjonen artet seg på broen:

– Aktor motsatte seg at en slik befaring var nødvendig, og nå bruker han som et retorisk poeng at det var sløvt av tiltalte å ikke oppdage dette. Tiltalte fastholder at det er nødvendig med en slik befaring på kveldstid for å få saken tilstrekkelig opplyst, sier forsvarer Christian Lundin til NTB.

Reagerte på misvisende bilder

Den tiltalte vaktsjefen reagerte også på at aktor la fram radarbilder som er konstruert i ettertid. Vaktsjefen sa det ikke var sånn det ville ha sett ut for ham.

Det kunne sett sånn ut, sa aktor. Nei, sa tiltalte. Det gis med andre ord to nokså ulike oppfatninger av virkeligheten.

– Aktor legger fram konstruerte bilder fra radar hvor man har tegnet inn elementer som man vet er viktige i etterkant – det er jo veldig spekulativt. Dette kom jo ikke fram på broen på «Helge Ingstad», sier Lundin.

– Tiltalte mener man må avvise spekulasjoner og kontrafaktiske årsaksforklaringer, sier forsvareren.

Nattsyn

Tiltalte har tidligere i retten sagt at han normalt bruker et par minutter på å kunne se noe som helst på broen på natta. Etter overleveringen var han også opptatt av å gå gjennom instrumentene på broen for å bekrefte at ting var som avtroppende vaktsjef hadde sagt.

Vaktsjefen startet dagen torsdag med å ta et oppgjør med aktors spørsmål dagen før. Sylta virket nesten oppgitt da han spurte vaktsjefen om alle verktøyene han hadde til rådighet, og hvordan han kunne tro at «Sola TS» var et fast objekt.

Vaktsjefen forklarte at «Sola TS» først gikk i lav fart sørover, før den snudde og kom nordover mot «Helge Ingstad». Han sa at verktøyene på broen ikke ville ha hjulpet ham på et så tidlig tidspunkt.

– Det er først når de setter full fart nordover at en fartsvektor ville ha vært behjelpelig. Det tidsvinduet fra de gjør det og inn til kollisjonen, det er veldig, veldig lite, sa vaktsjefen.

Hadde sjekket på nettet

Han tok også opp aktoratets tidvis frustrerte spørsmål om hvordan de erfarne navigatørene kunne tro at «Sola TS» var et fast objekt som en plattform. Vaktsjefen hadde sjekket opp på nettet etter at han var ferdig i retten onsdag.

– Det ligger seks rigger i Hjeltefjorden, ikke nødvendigvis ved Stureterminalen, men i fjorden, sa vaktsjefen.

Vaktsjefen ble presset på hvorfor han ikke tok i bruk radar for å undersøke hva det faste objektet – som viste seg å være «Sola TS» – var. Da sa vaktsjefen at han kunne ha gjort ting annerledes.

– Kunne ha gjort ting annerledes

– Jeg sitter ikke her og sier at jeg ikke kunne ha gjort ting annerledes eller at den måten jeg gjorde det på var den riktige. Men det var min situasjonsforståelse og det min erfaring tilsa, sa vaktsjefen.

Han fremholdt også at han ikke fikk noen indikasjoner fra de andre i brovaktslaget om at objektet ikke var et fast objekt likevel.

– Ikke fra den som hadde ansvaret for å følge med på kart og radar, ei heller fra utkikkspost, sa vaktsjefen.

Rettssaken startet mandag og skal gå fram til godt ut i mars. Vaktsjefen har sagt at det føles urettferdig at han alene er tiltalt.

– Han erkjenner selvsagt at han har gjort en feilvurdering, men det er de bakenforliggende årsakene som gjør at han gjør den feilvurderingen, som gjør at han ikke skal straffedømmes. Her er det en betydelig systemsvikt i forskjellige systemer, sier Lundin.

Les også: 

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» tiltales

Kjøp billetter til møtet her

Bestill fra Document forlag:

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Hvis du bare skal kjøpe én bok på nyåret, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.