Ferde tar sikte på å endre Ryfast-takstene tidlig på våren 2023. De som kjører elbil, risikerer et kraftig bompengesjokk.

Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Første del, Ryfylketunnelen, ble åpnet for trafikk 30. desember 2019.[1] Resten av sambandet, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen, åpnet 22. april 2020 .

Prosjektet kostet over 11,5 milliarder kroner, og bompenger er en viktig del av finansieringen. Men siden om lag en tredjedel av dem som kjører gjennom tunellene, bruker elbil, er inntektene fra bompenger for lave, skriver Aftenbladet.

I 2022 passerte 6,7 millioner kjøretøy bomstasjonene i Ryfast. Ferde har beregnet at dette gir 291 millioner kroner i bompengeinntekter.

Inntektsgrunnlaget ligger om lag 12 prosent bak forutsetningene da takstene ble fastsatt av Stortinget i 2020, og cirka 32 prosent bak inntektsgrunnlaget da Ryfast ble vedtatt av Stortinget i 2012.

Ferde håndterer bomstasjoner i Agder, Rogaland og Vestland fylker. De har to alternative forslag for å øke inntektene, der det ene innebærer følgende:

  • Taksten for ordinære kjøretøy med bombrikke økes fra 119,20 kroner til 131,10 kroner i Ryfylketunnelen. Elbiltaksten økes fra 59,60 kroner til 91,80 kroner – opp hele 32,20 kroner.
  • I Hundvågtunnelen øker taksten for ordinære kjøretøy med bombrikke fra 24 kroner til 26,20 kroner. Elbiltaksten øker fra 12 til 18,50 kroner.

For en som pendler i elbil, vil dette innebære rundt 24.000 kroner i økte årlige kostnader.

En økning i bompengene er nødvendig hvis man skal nå målet om å nedbetale prosjektet innen 2041.

Hvis elbilrabatten skal endres, krever dette tilslutning fra lokale myndigheter. Det vil si Stavanger og Rogaland fylkeskommune, som har garantert for bompengelånet, samt Strand kommune, hvor Ryfylketunnelen munner ut.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen har engasjert seg i saken.

– Trafikken i Ryfast er etter prognosen og vel så det. De utfordringene som har vært med på å få nok penger i kassen, skyldes i stor grad politiske vedtak, sier Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen.

– Hovedproblemet er at de politiske vedtakene har gjort det dyrere for faste brukere, og billigere for sporadiske. Det er uheldig at de har endret spillereglene.

Hollund finner det underlig at regjeringen er ivrige etter å redusere ferjeprisene, mens bompengene øker i Ryfast, som er et ferjeavløsningsprosjekt.

Han mener staten burde ta en større del av regningen, men hvis dette ikke realiseres, er det riktig at elbilene må ta støyten, siden næringstrafikken i stor grad er fossil, uten andre alternativer.

Meningen var at Ryfast skulle kreve bompenger fra første dag, men problemer med leveringen av det tekniske utstyret førte til at det skar seg.

Dermed var det gratis å kjøre gjennom de to tunnelene i et helt år, noe som medførte tapte inntekter på 27 millioner kroner hver måned.

Les også:

Nå skal de som kjører elbil også flås

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!


Kjøp «Et varslet energisjokk» her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.