Fra 15. januar forsvant lyssignalene og takstskiltene fra alle bomstasjoner. Det tekniske navnet på lyssignalet bilister får fra bomstasjoner er «kvitteringslys» eller «saldolys», og de nye reglene betyr at du ikke lenger får et pluss som «kvittering» når du passerer en bomstasjon. I tillegg starter et prosjekt for å fjerne skiltene som opplyser om hva det koster å passere bommene rundt i Norge. Men det er naturligvis bare for å hjelpe bilistene og gjøre bompasseringene billigere. 

Det har blitt så mange bomstasjoner i Norge, og de står så tett, at vegvesenet mener det ikke er plass til å informere om takstene lenger. Ved alle de nye bomstasjonene i Oslo og Stavanger-regionen blir det ingen skilt med prisinformasjon. Også i andre byer og ved alle bomstasjonene langs landeveiene kan det bli slutt på både kvitteringslyset og de velkjente blå takst-informasjonsskiltene.  Men det er altså ikke for å skjule hva det koster, forsikrer sjefingeniør Kristian Wærsted i Vegdirektoratet til Stavanger Aftenblad.

«Begrunnelsen er hovedsakelig økonomisk, samt at myndighetene er i ferd med å forenkle bompengesystemet og redusere kostnadene med innkrevingen. Skiltene som viser prisen for å passere bommene blir også fjernet. En av årsakene er at det har blitt så mange takstkategorier at skiltene blir for store og uoversiktlige.

Den oppsiktsvekkende avgjørelsen kommer frem av et internt notat, hvor det fremgår at det er uenighet innad hos vegmyndighetene. Det er grunnen til at man setter i gang en utredning for hvordan takstinformasjon skal gis i byene og langs landeveiene i fremtiden, men målet er altså at du ikke skal få denne informasjonen i det du passerer.

Ingen prisinformasjon ved Oslos 53 nye, rødgrønne bomstasjoner 

Dette prosjektet er årsaken til at det i en «prøveperiode» (av ukjent varighet), ikke er satt opp takstskilt ved de mer enn 50 nye bomstasjonene i Oslo, samt ved de 16 nye bomstasjonene i Stavanger-regionen – etter en avgjørelse gjort av fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud.

«I bystrøk med et komplisert trafikkbilde er det vanskelig å få plass til skiltene. Det er gjerne smale fortauer og bygninger tett innpå veiene» forklarer Geir Kjønigsen, seksjonssjef for brukerfinansiering i Vegdirektoratet, som mener at nettsider kan gjøre samme nytte. Kun ved de nåværende bomstasjonene i de to byene opprettholdes takstinformasjonen på skilt, enn så lenge.

De velkjente blå takstskiltene følger malene for skilting, og reglene krever at teksten skal være stor nok til at bilistene enkelt skal kunne lese informasjonen. Men med stadig mer differensierte takster for rushtid, motortype og drivstofftype, blir det svært mye informasjon som må inn på skiltene, derfor ser myndighetene på alternativer både i tettbygde strøk og ved bomstasjoner langs landeveiene.

Klimafrelste NAF er også bekymret for at informasjonmengden på takstskiltene kan gå utover trafikksikkerheten. Derfor støtter NAF prøveprosjektet ved de nye bomstasjonene i Oslo og i Stavanger-regionen, og etterlyser andre løsninger:  «Uten takstskilt blir det veldig krevende for bilistene å orientere seg om takstene, og vi krever at samferdselsmyndighetene setter i verk ekstra tiltak for å informere om takstene.» Det sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF, som foreslår at bilistene heller får informasjon pr brev eller en app.

Hun minner om at det er viktig at bilistene får vite hvor mye det koster å kjøre til forskjellige tidspunkt og med forskjellige kjøretøy, slik at de tar bevisste valg både miljømessig og økonomisk. «Det må ikke være slik at man først ser hvor mye det koster dersom man åpner vedlegget til fakturaen i nettbanken», sier Sagedal, men de fleste forstår vel at nettopp det kommer til å bli resultatet.