Aftonbladet melder tirsdag kveld at Sveriges søknad om medlemskap i Nato kan bli lagt på is i opptil et år. Det betyr at Nato-søknaden kan bli et tema i den tyrkiske valgkampen, neste vår. Valgene avholdes 18. juni, men valgkampen har allerede startet, med kamp på tørre nevene.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har turkiska företrädare under vintern börjat tala om en möjlig tidtabell rörande Turkiets ratificering av Sveriges och Finlands Nato-ansökningar.

Uppgifterna gör gällande att Turkiet pekat ut februari-mars som ett ”window of opportunity” för ett möjligt turkiskt godkännande och det handlar om att det turkiska parlamentet därefter, i slutet av mars upplöses inför valet. (Aftonbladet)

Tyrkia har lenge hevdet at et ufravikelig krav for å la Sverige (og Finland) bli med i Nato er at de utleverer «ettersøkte terrorister». Et medlem av det i Tyrkia forbudte kurdiske arbeiderpartiet, PKK er utlevert, men senest i forrige uke avviste den svenske riksadvokaten utlevering av to tyrkiske menn med tilknytning til den i Tyrkia nå forbudte Gülen-bevegelsen.

Men för att möjligheten till en ratificering ska kunna bli verklighet har de turkiska företrädarna upprepat samma krav som tidigare om konkreta åtgärder rörande flera utlämningar och mer vapenexport. (Aftonbladet)

Kamp på tørre never

I en saftig meningsartikkel mandag, medgir den regjeringstro tyrkiske avisen Al-Sabah at lite er sikkert om valget. Men det går hardt for seg, allerede nå:

The budget talks at Parliament have been so intense that they overshadowed the rivalry between the government and the opposition’s vision documents. Speaking at Parliament, the Republican People’s Party (CHP) Chairperson Kemal Kılıçdaroğlu escalated tensions, leading to a fist fight among parliamentarians.

Budsjettforhandlingene i parlamentet har vært så intense at de overskygget rivaliseringen mellom regjeringen og opposisjonens visjonsdokumenter. En tale i parlamentet av Det republikanske folkepartiets (CHP) leder Kemal Kılıçdaroğlu utløste spenninger, noe som førte til en knyttnevekamp blant parlamentarikerne.

The budget talks are always intense, yet this year’s deliberations have been particularly tense because it’s an election year. Accordingly, the opposition has been making very serious accusations. Kılıçdaroğlu, too, has resorted to a two-pronged approach, talking about “making amends” yet fueling polarization. Most recently, he accused Türkiye of having become a “narco-state” to set a new bar for his aggressive political discourse.

Budsjettsamtalene er alltid intense, men årets forhandlinger har vært spesielt anspente fordi det er [rett før] et valgår. Følgelig har opposisjonen kommet med veldig alvorlige beskyldninger. Kılıçdaroğlu har tydd til en tosidig tilnærming, og snakket om å «gjøre endringer», men dette har bare øket polariseringen. Senest anklaget han Tyrkia for å ha blitt en «narko-stat», og han satte med det en ny standard sin aggressive politiske diskurs. (Al-Sabah)

Opposisjonspartiene har ennå ikke samlet seg om en felles motkandidat til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som har sagt at det neste valget vil bli hans siste.

Certainly, the People’s Alliance and the opposition want to win the presidency in the first round and control the majority of parliamentary seats. However, no one can be certain that the election, which will be fiercely contested, will be over in the first round.

Selvsagt ønsker [både] Folkealliansen [pro-Erdogan] og opposisjonen å vinne presidentskapet i første runde og kontrollere flertallet av parlamentariske seter. Imidlertid kan ingen være sikre på at valget, som vil bli en hard kamp, vil være over i første runde. (Al-Sabah)

Sverige mötte Turkiet på örlogsbas – Nato-inträde kan dröja ett år (Aftonbladet)

Risks and scenarios of the Turkish elections (Daily Sabah)

Les også:

Expressen: Sverige avviser to tyrkiske utleveringskrav

Tyrkia bomber Al-Hol – IS-fanger har unnsluppet

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.