I 1935 ble Nürnberg-lovene implementert av det tyske naziregimet. Lovene opphevet jødenes tyske statsborgerskap, jødiske barn fikk ikke lenger gå på de samme skolene som tyske barn, og ekteskap og seksuell omgang mellom jøder og ariere var forbudt. På skolene ble jødiske barn kalt frem, og lærerne viste de andre barna hvordan hodeformen, visse ansiktstrekk og kroppsformer viste utseendet til en underlegen rase. Jøder fikk ikke opptre på offentlige steder eller arbeide i en rekke arbeidsområder. Loven fratok også «ikke-ariere» fordelene ved germansk statsborgerskap. Lovene skilte mellom jøder og ariere gjennom en vurdering av i hvilken grad man hadde jødiske aner via sine foreldre, besteforeldre eller lenger bak, d.v.s. semittiske blodlinjer.

Selv fremtredende skikkelser i Det tredje riket var opptatt med å formelt endre deres genetiske aner for å unngå å bli kategorisert som ikke-ariske. Arbeidsminister Robert Ley ble opprinnelig kalt Levy og moren til lederen til den tyske Reichsicherheitshauptamt Reinhard Heydrich var på samme måte av jødisk opprinnelse. Hennes opphav var skjult for anledningen.
Fra den ytterste enden av skalaen i 1935 til den motsatte ende i 2022 skulle man ikke tro det var mulig å komme. Men jeg tok feil.
Nürnberglovene hadde blitt formulert basert på ønsket om å bevare tysk blod rent i henhold til forskriftene beskrevet av Adolf Hitler i hans verk Mein Kampf. Det var mens han satt innesperret i Landsberg fengsel etter det mislykkede ølhall-kuppet i 1923.
Det den nåværende rødgrønne regjeringen i Tyskland under den sosialdemokratiske regjeringslederen, Olaf Scholz, ønsker vedtatt i det tyske parlamentet før jul, er like ekstrem i sin utvanning av statsborgerskapsbegrepet som det kansler Adolf Hitler ønsket en innstramming av.
Den nåværende tyske regjeringen ønsker et oppgjør med at 11 % av de som bor i landet ikke har tysk statsborgerskap. At det faktisk er en mye større andel på grunn av ulovlig opphold er en annen sak. Antallet som sirkulerer er offisielt 9 millioner, spesielt etter at Merkel åpnet slusene i 2015 for millioner av Menapt-borgere (Midtøsten og Afrika) og deres familiegjenforeninger.
Ønsket og hensikten er at 2 millioner ikke-tyske statsborgere skal absorberes i det tyske samfunnet som offisielle tyske statsborgere i en knips-manøver.
Kravene for opphold i landet senkes fra 8 til 5 og i noen tilfeller 3 år for å få statsborgerskap. Dobbelt statsborgerskap aksepteres, språk- og integreringskrav utvannes for spesielle grupper, og barn av naturaliserte foreldre får automatisk statsborgerskap.
Alt tilsynelatende vakkert, hvis du bare lar være med å stikke spaden noen hakk dypere, og forøvrig unnlater å se bort fra konteksten loven skal vedtas i, og konsekvensene den vil få for det tyske samfunnet, økonomien, kulturen, religionen og hverdagen og fremtiden til de etniske tyskerne.
Bortimot 40 % av alle nyfødte i Tyskland har ikke tyske røtter, men typisk røtter i den 3. verden. Befolkningsutskiftningen er derfor massiv. Tysklands ansikt endrer seg i raskt tempo. Tyskland endrer status fra et kristent til et muslimsk-dominert land i samme takt. Arabisk og/eller tyrkisk vil være landets andrespråk innen få år.
Befolkningsfremskrivning snakker demografisk sett sitt eget språk. Omtrent 95 % av migrantene har muslimsk opprinnelse. I 1960 var det 6000 muslimer i Tyskland i dag er det minst 6 millioner, noen hevder 8 millioner.
Tyskland, som Frankrike, England, Sverige, Nederland og Belgia, har en uhindret strøm av nye lovlige og illegale migranter i tillegg til økningen og tilstedeværelsen av de som allerede bor der . Fødselsratene for etniske EU-borgere, inkl. Tyskland, i forhold til migranter, er enten i negativ vekst eller på null, mens migranter alene står for økningen.
Befolkningspyramiden for aldersfordeling blant migranter er formet som en trekant, mens den for etniske tyskere ser ut som en omvendt trekant med svært få i de unge aldersgruppene og et overveldende flertall i de gamle aldersgruppene. Den tyske kriminalstatistikken er også i ferd med å endres ved at man går bort fra å oppgi etnisk opphav til gjerningsmenn. Politikerne fra den ekstreme venstresiden (les: den rødgrønne regjeringen) prøver altså å eliminere all snakk om utenlandske kriminelle.
At realiteten er at 2/3 av drap og forbrytelser er begått av migranter kan ikke skjules, men et lag med statistisk sminke/pudder er verktøyet. Hokus pokus, så lar du virkeligheten forsvinne og erstatter den med en penere statistikk.
Tyske kvinner kan se frem til enda flere voldtekter, etniske tyske skolebarn til enda mere juling og flere gateran fra muslimske skolekamerater eller bare omvandrende gjenger av jevnaldrende. Midtøstens voldskultur tar over.  Ofrene kan imidlertid glede seg over at landet har gått fra å være umenneskelig mot ikke-tyskere til umenneskelig overfor tyskerne selv. Det må være stikkordet. En god omgang sadomasochisme.
At den tyske økonomien knekkes og at begrepet tysk kultur blir utvannet og radikalt endret er noe ingen av regjeringsmedlemmene snakker om. De er alle fokusert på å endre Tyskland i samsvar med The Great Reset. Hvem hørte ekkoet av fortidens omvendte ønske om germanisering til avgermanisering? Fra den ene ytterligheten til den andre.
Nürnberglovene var en del av Det tredje rikes forsøk på å endre Tysklands og verdens kurs,  Nietzsche ønsket å gjenskape supermennesket i form av et blondt beist, de rød-grønne fremstår som nazistenes motpol og ønsker å avmontere alle tyske særtegn. Balansen mellom virkelighet og fornuft er borte, bare ekstremisme gjenstår. Og det forventes ikke noe positivt herfra.
Det virker som om Tyskland fortsatt vakler mellom keisertidens og mellomkrigstidens ytterpunkter, og at de aldri har funnet en fornuftig balanse . Den nye loven fungerer som en kopi av Nürnbergloven, bare med motsatt fortegn.
Opplev en tysk metropol i dag. Å finne en tysker i gågaten i Hamburg er som å finne mandelen i risgrøten. Seksti år med lovlig og ulovlig innvandring har gjort sin virkning, og nå løsnes tøylene ytterligere. På samme måte er det vanskelig å finne etniske europeere i de andre storbyene i EU.
Det vil aldri føre til noe godt å sikte mot oppløsning av et statsbegrep og en statsborgerskapsidentitet ved å utvanne det så mye at det ikke har eller vil ha noen reell betydning. Da er den territorielle og nasjonale avgrensningen selve samholdet og det kulturelle opphavet omsonst.
Verdenshistorien viser med all tydelighet at der svakere krefter lar sterkere krefter komme inn, vil de svake bli fortrengt og i noen tilfeller utryddet.
Alle nåværende muslimske land hadde tidligere andre religiøse og kulturelle opphav. Den islamske monokulturen hersker nå fra Saudi-Arabia i vest til Malaysia i øst i et langt, bredt belte.
Tyskland får sin borgerkrig, det samme gjør resten av EU-området. Timeglasset er satt, det er bare et spørsmål om tid før glasset går tomt. I hvem sin levetid det vil skje, er et godt spørsmål. Da kan en eldgammel Klaus Schwab trolig sitte trygt i bunkeren sin dypt under jorden sammen med disiplene sine, mens jorden over brenner opp.
Hvem sa Der Untergang 2?
Oversatt fra dansk av Anne Jette

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.