Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tror regjeringens varslede grunnrenteskatt på vindkraft kan få å fart på nye vindprosjekter.

Vedum mener det nye skatteopplegget, der vindkraftprodusenter må betale grunnrenteskatt, kan forløse nye utbygginger, skriver Klassekampen.

– Problemet til vindkraften, er ikke lønnsomheten. Det er at vindkraft er ekstremt kontroversielt, sier Vedum.

Ifølge Senterpartiet-lederen bygger den folkelige motstanden mot vindkraft i hovedsak på tre ting:

  • Mens vannkraftverk gir vertskommunen store inntekter, får lokalsamfunnet få økonomiske fordeler å huse et vindkraftverk.
  • Vindparkene legger beslag på store naturområder.
  • Utbyggerne er i mange tilfeller utenlandske fond som flytter overskudd ut av Norge

Vedum fremholder at regjeringens skatteplan for vindkraften vil renvaske vindkraft.

Norske kommuner ønsker ikke vindkraft

Regjeringen anslår at grunnrenteskatten vil gi inntekter på 2,5 milliarder kroner, hvorav halv­parten blir værende i kommunen hvor det er kraftanlegg.

– Med den modellen vi lager nå, sier vi at lokalsamfunnet skal sitte igjen med mer. Da vil folk lokalt se fordelene ved utbygging, og da blir de mer positive. I dag er det stopp overalt, sier Vedum.

Han mener også at den økte skatten vil sikre at verdier som i dag forsvinner ut av landet via utenlandske fond som er tungt inne i næringen, blir værende.

– Det er fortsatt 58 prosent utenlandsk eierskap av vindkraft i Norge. Så over halvparten av overskuddet som skapes, forsvinner ut av lokalsamfunnet og havner i utlandet. Nå tar vi noe av det overskuddet og sørger for at det blir værende i Norge, sier Vedum.

Det faktum at bransjeforeningen Norwea anslår at skattepakken kan føre til konkurser, fordi også vindparker med lav lønnsomhet får økt skatt, tar Vedum lett på.

– Nei, jeg kan skjønne at de ikke ønsker å dele mer av overskuddet med fellesskapet og kommunen de er i. Men vår modell sørger for at selskapene får fradrag på investeringene sine, sånn det blir faktisk mer lønnsomt å investere. mener han.

Massiv kritikk til tross, Vedum har ikke tenkt å forandre på noe.

– Grunnprinsippene ligger helt fast. Lokalsamfunnene skal sitte igjen med mer. Grunnrente på havbruk, det skjer. Grunnrente på vind, det skjer. Høyprisbidraget, det skjer. Men vi skal selvfølgelig gjøre tilpasninger.

Høyprisbidraget er en særavgift der satsen blir 23 prosent av kraftpriser som overstiger 70 øre per kilowattime.

Finansministeren tror heller ikke at høyresiden vil fjerne dette når de kommer i posisjon igjen.

– Jeg tror ikke det. Da man innførte konsesjonsregimet for vannkraft på starten av 1900-tallet, kalte Høyre det «panikklover» og forsøkte å fjerne det. Men det står fortsatt. Jeg tror historien om dette skrives nå, og det skal mye til for at Høyre og Frp fjerner dette om tre år.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.