Flere ordførere reagerer på at storbyene skal få deler av inntekten fra vindkraftproduksjon samtidig som de slipper naturinngrep i egen kommune. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum brukte som hovedargument om den nye skatten at det skulle bli mer lukrativt å være vertskommune for vindkraft.

– Én av årsakene til at det har vært mye konflikt rundt vindkraft, tror regjeringen – det er flere grunner, men én av dem –, er at lokalsamfunnene har følt at de har fått for lite igjen. De har fått naturinngrepene, men ikke fått inntektene. Derfor, når vi innfører en grunnrenteskatt, skal halvparten til staten og halvparten til kommunal sektor. Lokalsamfunnene skal sitte igjen med mer penger, sa Vedum.

Det viser seg imidlertid at opplegget som regjeringen foreslår, gir altfor mye til kommuner uten vindkraft, skriver Nettavisen.

KrF-ordfører Jonas Sayed i Sokndal på Sørvestlandet er en av dem som reagerer.

– Jeg mener det er smått absurd. Ordningen som skulle sikre at en større del av verdiene fra vindkraft på land blir igjen i vertskommunene, går i stor grad til de største bykommunene, der det ikke står en eneste vindmølle, sier Sayed.

Han får støtte av Ap-ordfører Ole Laurits Haugen i trøndelagskommunen Hitra.

– Var man lite motivert fra før av, fordi man har fått for lite igjen fra vindkraft, blir ikke motivasjonen større når man nå ser at gevinsten i stor grad skal gå til kommuner uten vindkraft, sier han.

Ordfører Sayed i Sokndal reagerer også på at inntekter fra vindkraft forsvinner ut av landet.

Vedum: – Grunnrente­skatt på vind vil sette fart i vindkraft­utbyggingen

TV 2 har avslørt at inntekter fra vindparken i hans kommune har havnet på Caymanøyene.

– Vi har sett at utenlandske aktører har laget selskapsstrukturer som gjør at de betaler minimalt med skatt til kommunene. Jeg ser jo heller at pengene går til Bærum og Oslo enn til Caymanøyene, men det de stedene har til felles, er at det ikke står en eneste vindmølle der, sier han.

Vedum på sin side viker ikke en tomme, og mener at svaret er mer avgifter.

– Jeg ser at enkelte reagerer på at det vi nå sender på høring, slår feil ut på fordelingen mellom kommuner og fylker, og det er nettopp derfor vi må få de innspillene. Men vi er helt trygge på at vertskommunene skal sitte igjen med mer. Derfor dobler vi produksjonsavgiften med en gang, sier finansministeren.

Nettavisens gjennomgang av forslaget til nytt skattesystem, ved hjelp av tall fra KS, viser at bare et sted mellom 15 og 20 prosent av de nye skatteinntektene fra vindkraft vil gå til vertskommunene.

 

Kjøp julegavene fra Document!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.