Etter årevis med nedbygging av norske flystasjoner, har plutselig myndighetene oppdaget at det ikke er «fred i vår tid» likevel, og at det kanskje ikke var så lurt å samle hele luftforsvaret vårt i et digert bombemål på Ørland flystasjon, mens man legger ned alternative rullebaner så fort man kan for å spare penger. Nå slår militære fagfolk tilbake mot politisk ignoranse, og har intensivert et spredingskonsept for norske militære fly. Endelig.

Alle med et snev av innsikt i luftforsvar, militær strategi og ikke minst historien fra 1940, har sett med stigende skrekk på politikernes livsfarlige nedbygging av Forsvaret, så de kan sløse bort pengene på klimatiltak og sykkelstier. Nå vil Forsvaret minske faren for at norske jagerfly blir slått ut samtidig, og naturligvis er det et raskt endret trusselbilde som er årsaken.

– Målet er å gjøre det mer utfordrende for en fiende å ta ut våre fly, sier sjef for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, til NRK.

Spredning av jagerfly er et beskyttelsesverktøy kjent fra andre verdenskrig, og skal foregå både lokalt, regionalt og internasjonalt, noe Finland og Sverige har praktisert lenge, mens Stortinget og regjeringen altså har gjort det motsatte. Slik konsentrasjon gjør oss svært sårbare for langtrekkende missiler, og da særlig nye hypersoniske cruisemissiler, som det ikke finnes noe effektivt forsvar mot pr. i dag.

Jobben med å utvikle spredningskonseptet settes nå «på steroider», og F-35 skal kunne operere fra stadig flere baser og lokasjoner fremover. Jagerflyene trenger ikke mye infrastruktur for takeoff og landing, men det hjelper lite hvis det ikke finnes våpen, fuel og teknisk bakkesupport.

Man kan bare håpe at dette innebærer å gjenopplive Andøya Flystasjon, legge vekk tanken om å avvikle rullebaner, og forhåpentligvis også opprettholde Kjeller Flystasjon som operativ militær base, samt å opprettholde den fantastiske tekniske knowhow som finnes fra vedlikehold på F-16 her i landet. Pr. nå skal det tunge vedlikeholdet av F-35 gjøres i Italia. Det fremstår som lite virkelighetsorientert. Vi må kunne fikse våre egne våpen.

Under den kalde krigen var Norge og hovedstaden godt beskyttet av luftvern, ikke minst gjennom NIKE-rakettsystemet. Nå står hovedstaden vår ubeskyttet, og ingen systemer er i bestilling. Det vil forhåpentligvis endre seg i tiden fremover.

Undertegnede benytter anledningen til å takke alle som har tjenestegjort, og gjør tjeneste, for Norge. Dere gir oss bedre nattesøvn.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.