Per-Willy Amundsen sier FrP er positive til å endre rasismeparagrafen, men helst vil han fjerne den helt.

Dette utspillet kom etter at leder i Ytringsfrihetskommisjonen, Anine Kierulf, uttrykte at en paragraf som var ment å verne samfunnet, har endt opp som en trussel mot enkeltindivider. Derfor ber Kierulf Stortinget om å vurdere å endre loven.

– Vi har sett en utvikling fra at paragrafen primært ble brukt til samfunnsvern mot antisemittiske eller fremmedfiendtlige partier som Hvit Valgallianse og Vigrid, sa Kierulf til Klassekampen.

– Krenkelsens tidsalder

Per-Willy Amundsen sitter som leder for justiskomiteen og gir Kierulf støtte. Men Amundsen antyder at man kanskje heller bør avskaffe hele paragrafen.

– Den absolutte troen på at alt skal løses ved å lage en lov, det vil jeg advare sterkt mot. Vi må håndtere disse tingene som voksne mennesker uten å slå loven i hodet på hverandre. Politiet bruker nå altfor mye ressurser på å etterforske hatkriminalitet, sier FrPs Per-Willy Amundsen til Dagsavisen.

– Man har fått inn stadig flere beskyttede grupper. Nå lever vi i krenkelsens tidsalder, og folk føler seg krenka for den minste ting.

Også Kierulf understreker at lovens hensikt ikke var å hundre krenkelser.

– Tanken var ikke egentlig at hatparagrafen skulle beskytte enkeltindivider mot følelsen av å bli krenket, sa Kierulf til Rett24.

Amundsen mener at loven hemmer det offentlige ordskiftet, siden vi blir stadig mer sårbare.

– Folk tåler kanskje ikke like mye som før, og det skal veldig lite til før man føler seg krenka på vegne av seg selv og sin gruppe. Vi har saker gående for domstolen nå der personer mener seg utsatt for hat fordi de har blitt feilkjønnet, sier han.

FrP ønsker derfor å fjerne rasismeparagrafen helt, og etterlyser større fokus på trusler.

– Anvendelsen av rasismeparagrafen bidrar til at man ikke skiller mellom de virkelig alvorlige uttalelsene, truslene, og det som må kalles meningsytringer eller feil bruk av ord noen føler seg krenket av, sier Amundsen.

Det virker dog som at nestlederen i justiskomitéen, Maria Aasen-Svensrud (Ap), har en litt annen innstilling.

– Vi vil sette oss nøye inn i anbefalingene og problemstillingene som reises av Ytringsfrihetskommisjonen. Hatkriminalitet blir mer og mer utbredt, og vi må sørge for å ha et effektivt juridisk vern både for samfunnet og enkeltindivider, sier Aasen-Svensrud.

Amundsen sier avslutningsvis at han er glad for at problemstillingen debatteres, og håper saken kommer raskt fram til Stortinget. Men sannsynligvis får FrP liten støtte fra andre partier til sitt ønske om å avskaffe hele paragrafen.

Les også:

Ytringsfrihets­kommisjonen er et supperåd som går i oppløsning

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.