Forbrukerrådet advarer om at bruk av den fosterdiagnostiske testen NIFTY, fører til at Kina får tilgang til både fosterets og den gravides DNA. Myndighetene er bekymret for at dette kan gi Kina både økonomiske og miltære fordeler. Testen koster ca 6000 kroner, og annonseres på norske nettforum for gravide.

– Etter det vi kan skjønne så er denne overføringen av prøvene ikke innenfor europeisk personvernlovgivning (GDPR). Det finnes egne krav om overføring av personopplysninger, slik som genmateriale, til land utenfor Europa. Det er generelt ikke lov å overføre personopplysninger til land med vidtrekkende overvåkningslover, hvor man ikke har tilfredsstillende beskyttelse i tråd med europeisk lovverk, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. (Bioteknologirådet)

Bioteknologiens fremskritt har åpnet opp for et stadig voksende marked av DNA-tester. Så sent som i 2020 tillot norske myndigheter testing av fostre for i alt tre kromosomavvik. Testene som er tillatt kalles for NIPT.

Fakta: NIPT
NIPT står for Non-Invasiv Prenatal Testing og er en metode som gjør det mulig å analysere fosterets genetiske egenskaper ved en blodprøve av den gravide. Normalt ligger DNA-et vårt omsluttet av en cellekjerne. Når celler dør, slippes noe av DNA-et ut i blodet. Dette vil flyte fritt rundt som små fragmenter og kalles cellefritt DNA. På slutten av 1990-tallet fant forskere ut at noe av det cellefrie DNA-et i den gravides blod representerer fosteret sitt DNA. Egentlig kommer dette DNA-et ikke direkte fra fosteret, men fra celler i morkaken som har en genetisk profil som er lik, men ikke alltid identisk med, fosterets genetiske profil. Derfor kalles det cellefritt føtalt DNA. (Bioteknologirådet)

NIPT for de tre kromosomavvikene ble tillatt for alle gravide kvinner i Norge i 2020 og de som ikke får den som del av svangerskapsomsorgen kan kjøpe testen på godkjente private klinikker. Pris i Norge er rundt 9 000-10 000 kroner for NIPT, mens NIFTY, som tester for flere tilstander og kjønn, koster i underkant av 6 000 norske kroner.

Kina høster

NIFTY-testen er utviklet av det kinesiske BGI Group, som er et av verdens ledende selskaper innenfor gensekvenseringsteknologi.

NIFTY selges i rundt 52 land og testen er så langt tatt av over 8 millioner gravide globalt. De fleste er kinesiske kvinner. Ifølge nyhetbyrået Reuters så lagrer og analyserer BGI Group NIFTY-data til ulike forskningsformål, og selskapet har ved flere anledninger samarbeidet med den kinesiske hæren. Blant annet har data fra NIFTY-tester blitt brukt til å se på genetiske indikatorer for mentale sykdommer blant kinesiske kvinner, motvirke høydesyke blant kinesiske soldater og kartlegge gener som er karakteristiske for uighurer og minoriteter fra Tibet.

– Hvis kinesiske myndigheter virkelig ønsker det, får de tilgang til de genetiske dataene. Slik er forholdet generelt mellom kinesiske bedrifter og staten. Du kan ikke vite hva som skjer med ditt eget og det ufødte barnets DNA, sier Mette Halskov Hansen, professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo.

Den amerikanske regjeringen har uttalt at de er bekymret for at BGIs omfattende innsamling av genetiske data kan gi Kina økonomiske og militære fordeler, for eksempel innenfor legemiddelindustrien eller gjennom utvikling av biologiske våpen.

– Et annet aspekt ved DNA er at man ikke helt vet potensiale for bruk i fremtiden. Den teknologiske utviklingen går fort og Kina er svært interessert i å være i front innenfor bioteknologi, sier Mette Halskov Hansen.

Nå advarer altså både Forbrukerrådet og Bioteknologirådet mot disse testene, men inntil loven endres, kan Kina fortsette å høste.

Stortinget vedtok i 2020 at de ønsket et forbud mot å genteste egne barn utenfor helsetjenesten og et lovforslag er på trappene. Forbudet vil gjelde gentester som kan kjøpes privat på nett av foreldre. Stortinget ønsket med forbudet å styrke barns personvern og mulighet selv til å bestemme over egne genetiske data. Men det ble ikke sagt noe om å genteste fosteret utenfor helsetjenesten.

Norske gendata havner i Kina (Bioteknologirådet)

China’s gene giant harvests data from millions of women (Reuters)

Les også:

Barn i Norge kan få fem foreldre

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.