Det er kommet bilder av amerikanske yrkesmilitære som trener hviterussiske frivillige på polsk jord for innsats i Ukraina. De som sier at Ukraina er blitt en stedfortrederkrig får argumenter på hånden.

Mulighetene for at flere land trekkes med i krigen øker når ett land stiller territorium til disposisjon for trening av soldater for innsats i krigen i nabolandet. Hviterussland er alliert med Russland. Dette er bare det siste eksemplet på hvordan landenes engasjement forhøyer risikoen for uventet eskalering.

Hviterusslands diktator Lukasjenko liker neppe at frivillige fra Hviterussland blir trent av amerikanske eks-militære på polsk jord. Det er en rolle amerikanerne har hatt i mange andre kriger, både i Afghanistan, Syria og Irak. Nå er stedfortrederkrigen kommet til Sentral-Europa vil man tenke i Moskva og Minsk. Usikkerheten dette skaper bør ikke undervurderes. Spesielt ikke når det går rene valfart av politikere til Kyiv for å forsikre om våpen og støtte. Ledende kongressrepresentanter som Lindsey Graham sier at Putin ikke må få noen offramp, ingen retrettmulighet. Han skal styrtes.

Russland advarte lenge mot at Ukraina skulle bli med i NATO. Russland invaderte. Nå har Nato svart ved å gå inn i krigen på ukrainsk side.

Men det er mer: Polske offiserer deltar i treningen av de hviterussiske frivillige:

Belarus regiment leader, Vadim Prokopiev, left, Polish instructor, Dariusz Tomysek, center, and a volunteer from Belarus speak during a training session at a shooting range near Warsaw, Poland, on Friday, May 20, 2022. (AP Photo/Michal Dyjuk)

Lukasjenko kan ikke unngå å tenke at disse frivillige en dag kan bli satt inn mot hans eget regime som ikke akkurat står støtt.

Ett annet friksjonsfelt er utenlandske våpenleveranser. Telegraph offentliggjør et kart som angivelig viser russiske rakettangrep som ødela slike leveranser før de ble fordelt.

Den såkalt vestlige fronten har mange sprekker. Det avtegner seg nå at noen velger rollen som hauker. At Anders Fogh Rasmussen går så hardt ut, er overraskende. Men han driver konsulentfirma internasjonalt og man kan spørre hvilke klienter han arbeider for.

Tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen beskylder Tyskland for unnfallenhet overfor Russland og ber om full energiembargo.

Fogh Rasmussen mener en klarere tysk markering overfor Russland kan endre hele dynamikken i Ukraina-krigen.

– Tyskland er for nølende med å levere tunge våpen og innføre sanksjoner, sier den tidligere danske statsministeren og Nato-sjefen til den tyske avisa Handelsblatt.

– Tyskland er selvfølgelig svært avhengig av russisk gassimport, men jeg tror en klar holdning fra forbundsregjeringen ville endre hele dynamikken i Ukraina. Vi har bruk for tysk lederskap, sier han.

– En full europeisk energiembargo vil helt sikkert ha sin pris, men den prisen ville være liten i forhold til kostnadene ved en langvarig krig, framholder han.

Hvordan vet Rasmussen at en full olje- og gassembargo vil forkorte krigen? Den vil trolig utløse resesjon i Tyskland på et tidspunkt da USA allerede er på vei inn i en resesjon. Situasjonen er uoversiktlig og uforutsigbar.

Da forhøyer man ikke innsatsen.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.